Kontrole uprawnień

System AMAGE umożliwia wprowadzenie efektywnych i prostych definicji

Szablony nadzoru

Definiowanie procesu śledzenia zasobów
Image

Definicja uprawnień i kompetencji

01
Definicja obiegu nadzoru
Dla każdego obiektu można zdefiniować szablon nadzoru, według którego będzie dany komponent śledzony. Czy jest to procedura układania kabli, czy montażu szaf elektrycznych czy też montażu gotowych prefabrykatów stalowych. Każdy z tych procesów można rozbić na poszczególne czynności. Definicja ich w systemie pozwala na określenie zaawansowania po wykonaniu danej czynności oraz określeniu przebiegu prac.
02
Zapisywanie informacji w trakcie zmian
W trakcie definicji etapów nadzorowanego procesu, w systemie AMAGE można zdefiniować dowolną liczbę nadzorowanych parametrów. Parametrów, które mogą być wprowadzane ręcznie (odczyt wartości), wprowadzane jako różnica w stosunku do poprzedniej wartości lub jako skan kodu, który zawiera dodatkowe informacje identyfikujące. Wszystkie te dane znajdują swoją historię w parametrach danego zasobu. Mogą też być wykorzystane do dalszych procesów i etapu raportowania.
03
Identyfikacja obiektów i komponentów
System za pomocą własnego mechanizmu identyfikacji pozwala na generowanie unikalnych identyfikatorów, które mogą być montowane na śledzonych obiektach. W przypadkach specyficznych istnieje możliwość wykorzystania identyfikatorów RFID. Darmowy projektant etykiet umożliwia generację i wydruk dowolnych formatów identyfikatorów.

Weryfikacja uprawnień

01
Import danych projektowych
Najczęściej szczegółowe dane projektowe otrzymywane są z biur projektowych odpowiedzialnych za projekt konstrukcyjny w formie dokumentacji drukowanej oraz list materiałowych/list obiektów KKS. Dane te są importowane do systemu AMAGE poprzez zestaw kreatorów dostępnych dla użytkownika. Definicja szablonów pozwala na wielokrotny import z jednego formatu źródłowego.
02
Dowolne definicje dodatkowych parametrów
Podczas importu istnieje możliwość definicji dowolnej liczby parametrów dodatkowych, ich właściwości oraz domyślnych wartości, które następnie mogą być modyfikowane w trakcie realizacji procesu nadzoru.
03
Reimport danych z analizą zmian
W przypadku zmian projektu (co zdarza się bardzo często) system AMAGE umożliwia reimport danych na podstawie tych samych szablonów importu. Dane są analizowane z tymi, które znajdują się w systemie, dodawane są nowe zasoby, usuwane niepotrzebne oraz aktualizowane właściwości z danych źródłowych. Użytkownik otrzymuje raport z informacją o wykrytych zmianach. System drastycznie zwiększa możliwości identyfikacji zmian w trakcie realizacji projektu.

Integracje

Integracje, importy i reimporty
Image

Dokumentacja

Dokumentacja kontekstowa przy pracach nadzoru
Image

Przypomnienia i automatyzacja harmonogramów

01
Dokumentacja kontekstowa
System udostępnia podczas realizacji procesu nadzoru dostęp do dokumentacji kontekstowej. Informacja jest dostępna w miejscu wykonywania prac i skutecznie zwiększa to efektywność realizowanych prac.
02
Indeksacja i wyszukiwanie
Automatyczna indeksacja dokumentacji pozwala na realizację dostępu do istotnych danych o poszczególnych zasobach np. w przypadku dokumentacji połączeń elektrycznych tzw. Terminal Strip Plan system automatycznie wspiera użytkowników poprzez dostęp do określonych dokumentacji kablowych.