Produkcja kontraktowa

AMAGE posiada rozwiązania i funkcje dedykowane dla przedsiębiorstw produkcyjnych, których produktami są wysoko specjalizowane produkty i urządzenia będące wynikiem prac projektowych. Obszary produkcji elektroenergetycznej zgodnie z przedstawionym lub opracowanym samodzielnie projektem (np. rodzielnice elektryczne) jak i projekty typu trasy rurowe dla procesów technologicznych są doskonałym przykładem zastosowania naszego rozwiązania. Wspieramy proces produkcji wymagający ciągłej identyfikacji obiektów. W trakcie prac tworzymy dokumentację kontekstową, oraz gromadzimy wszystkie informacje (kontrole, protokoły kontrolne, zgłoszenia niezgodności), które ułatwiają przeprowadzanie odbiorów FAT. Efektem jest gotowa dokumentacja oraz struktura zasobu, którą można przenieść do instancji klienta lub udostępnić przez Portal Klienta.

Struktura zamówienia

Zamówienie i jego dokładny projekt
Image

Struktura zamówienia

01
Import danych z projektu
Importowanie danych z projektów technicznych. Dane eksportowanie, BOM (Bill of Material) importowane są do systemu w celu utworzenia struktur i podzielenia pracy na poszczególne zlecenia.
02
Zagnieżdzona struktura produktów
Możliwość importu zagnieżdżonych struktur takich jak rozdzielnice elektryczne. Dane o wszystkich elementach znajdują się w systemie, kluczowe komponenty mogą być oznakowane w celu przyśpieszenia identyfikacji i dostępu do danych.

Kompletacja

01
Kompletacja komponentów
Na podstawie zaimportowanych danych kompletacja i wsparcie użytkowników w odpowiednim przygotowaniu materiałów dla działów mechanicznych (spawanie), lakerniczych lub montażu elektrycznego. Informacje o postępie bezpośrednio w systemie.
02
Analiza postępu, notyfikacje o kompletności i monitorowanie parametrów i usterek
System monitoruje kompletność kompletacji, przekazuje informacje do pozostałych zespołów ułatwiając przepływ informacji. Dodatkowe funkcje monitorowania i raportowania usterek pozwalają na szybsze wykrycie problemów produkcyjnych.

Kompletacja

Kompletacja produktu i jego składowych
Image

Nadzór wykonania

Identyfikacja i śledzenie postępu prac
Image

Nadzór nad wykonaniem

01
Nadzór nad postępem prac
Nadzór nad postępem prac bazując na zaimportowanej strukturze urządzeń wraz z identyfikacją urządzeń za pomocą kodów 1D/2D.
02
Analiza braków i opóźnień
Wykorzystanie modułu nadzoru do monitorowania braków. Możliwość sprzężenia danych z danymi magazynowymi i systemem zamówień w celu szybszego obiegu informacji.

Dokumentacja

01
Dokumentacja projektowa
Import dokumentacji projektowej, dostęp do dokumentacji w trakcie realizacji prac. Możliwość dołączania dodatkowej dokumentacji i historii zdjęciowej. Wersjonowanie dokumentacji i dostęp do wszystkich wersji dokumentów.
02
Kontekstowe mapowanie dokumentacji
Kontekstowe mapowanie dokumentacji, przeszukiwanie dokumentacji i udostępnianie technikom/montażystom szczegółowej informacji o danym komponencie i jego procedurze montażu.
03
Uwagi do dokumentacji (red marks)
Możliwość nanoszenia na dokumentację PDF własnych adnotacji z kategoryzacją ich ważności (własne notatki techniczne, zgłoszenia modyfikacji dokumentacji, zgłoszenia błędów projektowych) z możliwością przekazywania ich w formie zdarzeń serwisowych do odpowiednich działów w celu przygotowania poprawionych wersji dokumentacji. Pełne śledzenie historii zmian i łączenie zmian od wielu pracowników.

Dokumentacja

Dostęp do dokumentacji projektowej
Image

Kontrola i weryfikacja

Kontrola, weryfikacja i niezgodności
Image

Kontrola i weryfikacja wyrobu

01
Prace kontrolne i inspekcje w trakcie produkcji
Prace kontrolne z wykorzystaniem modułu inspekcji. Możliwość określenia prac kontrolnych wewnętrznych oraz definicji protokołów niezbędnych do wykonania testów akceptacyjnych (FAT).
02
Zgłoszenia serwisowe i usterki
Sprzężenie z modułem zdarzeń serwisowych w celu rejestracji i rozwiązywania wszystkich problemów powstałych podczas montażu. Znaczne ograniczenie ilości nieobsłużonych błędów i usterek.
03
Obieg notyfikacji i wizualizacje
Panele wizualizacyjne z możliwością prezentowania informacji dotyczących postępu prac, wykonywanych działań, obłożenia zleceń pracy lub danych dotyczących parametrów kontroli jakości.