Image

Produkcja kontraktowa, serwis i transport

Rozwiązania dedykowane dla obszarów produkcji kontraktowej, firm produkcyjnych o specjalistycznych projektach i konstrukcjach realizowanych na zamówienie

Produkcja kontraktowa

AMAGE posiada rozwiązania i funkcje dedykowane dla przedsiębiorstw produkcyjnych, których produktami są wysoko specjalizowane produkty i urządzenia będące wynikiem prac projektowych. Obszary produkcji elektroenergetycznej zgodnie z przedstawionym lub opracowanym samodzielnie projektem (np. rodzielnice elektryczne) jak i projekty typu trasy rurowe dla procesów technologicznych są doskonałym przykładem zastosowania naszego rozwiązania. Wspieramy proces produkcji wymagający ciągłej identyfikacji obiektów. W trakcie prac tworzymy dokumentację kontekstową, oraz gromadzimy wszystkie informacje (kontrole, protokoły kontrolne, zgłoszenia niezgodności), które ułatwiają przeprowadzanie odbiorów FAT. Efektem jest gotowa dokumentacja oraz struktura zasobu, którą można przenieść do instancji klienta lub udostępnić przez Portal Klienta.

Image

Demonstracja rozwiązania, wdrożenie, zakup

Image

Struktura produkcji

Organizacja prac w kontrakty, zakresy kontraktów i poszczególne zlecenia. Pozwala to na definiowanie określonych zakresów prac dla pojedynczego klienta jak i dla wielu równocześnie obsługiwanych klientów. Osobno istnieje możliwość grupowania elementów konstruowanych w formie szczegółowej struktury produkowanych rozwiązań z możliwością bardzo szczegółowego rozbudowania struktury i parametryzacji. Możliwość importu danych bezpośrednio z list materiałowych systemów projektowych oraz utrzymywanie synchronizacji pomiędzy projektem a realizowanymi komponentami. Dodatkowa możliwość identyfikacji elementów za pomocą kodów kresowych/RFID pozwala na szybką i kontekstową pracę

1

Kontrakty produkcyjne i struktura zadań

2

Struktura produkowanych komponentów

3

Identyfikacja komponentów i łatwość weryfikacji kompletności danych

Dokumentacja projektowa

Możliwość integracji dokumentacji projektowej do istniejącej struktury produkowanych komponentów. Udostępnienie informacji dla zespołów produkcyjnych, zespołów wdrożeniowych oraz w efekcie końcowym dla klienta (poprzez dedykowane Portale Klienta). Mapowanie dokumentacji dostarczanej przez zespoły projektowe (kontekstowe rozbicie wielostronicowej dokumentacji na poszczególne komponenty). Dostęp do dokumentacji z urządzeń mobilnych w trakcie produkcji i montażu.

1

Dokumentacja kontekstowa w pełnym zakresie projektu

2

Udostępnianie dokumentacji i jej aktualizacja

3

Mapowanie dokumentacji projektowej na szczegółowe komponenty identyfikowane za pomocą kodów/RFID

Image
Image

Nadzór nad wykonaniem

Nadzór nad wykonaniem poszczególnych konstrukcji/projektów. Szczegółowe śledzenie postępu wykonania, etapów produkcyjnych ale również przekazanie do procedury wdrożeniowej/montażowej. Osobne ścieżki nadzoru nad poszczególnymi etapami. Raportowanie i porównanie z planem produkcyjnym, zakresem prac kontraktowym. Możliwość integracji z informacjami z modułów zamówień/dostaw oraz obrotu magazynowego.

1

Szablony nadzoru i monitorowanie wykonania

2

Śledzenie i raportowanie poszczególnych etapów prac

3

Urządzenia mobilne do raportowania postępu

Prace kontrolne

Prace kontrolne zgodne z procesem produkcji. Wykorzystanie identyfikacji komponentów, planów inspekcji oraz automatycznego harmonogramowania pozwala na opracowanie planów prac kontrolnych na etapie produkcji, na etapie montażów u klienta. Pełna digitalizacja prac (wykonanie za pomocą urządzeń mobilnych, podpisy elektroniczne, automatyczna generacja raportów z pełną dokumentacją zdjęciową). Automatyzacja i nadzór nad wykonywanymi pracami.

1

Szablony prac kontrolnych, harmonogram wykonania

2

Wykonanie mobilne, dokumentacja zdjęciowa, checklisty i automatyzacja pomiarów

3

Automatyczna generacja raportów, dystrybucja i integracja z procesem nadzoru nad wykonaniem

Image
Image

Kontrola wewnętrzna produkcji/FAT

Zgłoszenia serwisowe dostępne w ramach wewnętrznego obiegu informacji. Odpowiedzialność za korektę, monitorowanie postępu i automatyzacja komunikacji. Zgłoszenia powiązane szczegółowo z produkowanymi komponentami, z możliwością śledzenia postępu prac i szybkiego rozwiązania powstałych usterek. Automatyczne prace kontrolne po zakończeniu prac naprawczych.

1

Definiowalne obiegi i procesy zdarzeń serwisowych

2

Odpowiedzialność wykonania, historia danych, koordynacja i powiadomienia

3

Powiązanie ze strukturą produkowanych komponentów, monitorowanie realizacji i terminowości

Obsługa serwisu producenckiego

System zdarzeń serwisowych systemu AMAGE może być rozbudowany o zaawansowane właściwości niezbędne do prowadzenia serwisu zewnętrznego/producenckiego. Wszystkie informacje zapisywane w systemie pozwalają na zgłaszanie, rejestrowanie, obsługę i rozliczenie zdarzeń serwisowych w ramach prowadzonych przez firmę umów serwisowych ze swoimi Klientami. Możliwości kategoryzacji usług, materiałów oraz dodatkowych prac pozwala na dokładne rozliczanie finansowe zgłoszeń. Rozbudowany mechanizm protokołów serwisowych pozwoli na zarejestrowanie wszystkich wizyt u klienta i napraw w centrum serwisowym. System integruje się z mechanizmem kart kontrolnych i inspekcji dostarczając pełnię informacji o prowadzonych pracach dla zasobów klienta. Wszystkie te informacje mogą być udostępnione, w ograniczonym definiowanym przez użytkownika zakresie, Klientowi przez dedykowany Portal Klienta.

1

Zgłoszenia serwisowe

2

Protokoły serwisowe

3

Portal klienta

Image

Transport pionowy

Jedno ze specjalizowanych rozwiązań powstałych na bazie systemu AMAGE. Pozwala na zarządzanie transportem poziomym dla wielu szybów równocześnie. Rozwiązuje problem harmonogramowania transportu dla ciągle napływających zleceń transportowych, jest transparentnym i sprawiedliwym systemem, który pozwala śledzić wykonywane transporty ale również weryfikować realizowane prace transportowe dla powiązanych kontraktów z podwykonawcami. System upraszcza wszelkie potrzeby dostępu do informacji i ułatwia pracę dla pracowników szybowych. Raportowanie poprzez urządzenia mobilne pozwala na śledzenie wszystkich, nawet tych nadprogramowych transportów.

Image
1

Kontrakty i plany transportu

2

Nadzór nad wykonaniem transportu

3

Raporty z nadwykonania/przesunięć

Nasze artykuły w tym obszarze

Poznaj system – obchody
2022-07-25Produkcja, Utrzymanie ruchu

Poznaj system – obchody

Poznaj system ! Zakres zakładów przemysłowych. Obchody techniczne i funkcjonalne. Rejestracja czynności okresowych.
Więcej »
Poznaj system – serwis zewnętrzny
2022-07-04Produkcja, Utrzymanie ruchu

Poznaj system – serwis zewnętrzny

Poznaj system ! Obszar produkcji i serwis zewnętrzny, koordynacja prac serwisowych dla wielu klientów. Portale klienta do zwiększenia zaangażowania uczestników.
Więcej »
Poznaj system – pozwolenia zintegrowane
2022-06-27Produkcja, Utrzymanie ruchu

Poznaj system – pozwolenia zintegrowane

Poznaj system ! Obszar zakładów przemysłowych. Monitorowanie parametrów pozwolenia zintegrowanego i pozwoleń dziedzinowych.
Więcej »