Dane rejestrowe

AMAGE Systems Sp. z o.o.

ul. Kordiana 50A/23, 30-653 Kraków

tel. +48 12 20 20 668

fax +48 12 20 20 669

email: office@amagesystems.pl

Zdarzenia dot. bezpieczeństwa teleinformatycznego:

security@amagesystems.pl

Dane spółki

AMAGE Systems Sp. z o.o.

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie

XI Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS: 0000600179

NIP: 683-208-84-22

REGON: 363659663

Kapitał zakładowy: 120 000,00 zł

Numer rachunku: ALIOR Bank 48 2490 0005 0000 4520 3960 8911

Dojazd

Image
Podaj proszę Twoją firmę/organizację