Procedury LOTO

System AMAGE umożliwia wprowadzenie elektronicznego obiegu procedur LOTO (LockOut/TagOut) wraz z uczestnictwem pracowników przedsiębiorstwa oraz firm podwykonawczych/serwisowych. Rejestr i definicje procedur pozwalają na weryfikację czynności i wsparcie w ich realizacji poprzez kontekstową pomoc.

Procedura LOTO

Definicja procedury
Image

Definicja procedury LOTO

01
Definicja procedury
Definicja procedury LOTO - określenie czynności pozwalających na zredukowanie ryzyka i osiągnięcie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa pracy. Definicja czynności, dokumentacja, powiązanie z dokumentacją zdjęciową oraz położeniem czynności na planie zakładu.
02
Powiązanie z zasobem/urządzeniem
Powiązanie z określonym zasobem, którego dotyczy zadanie oraz z zasobami (urządzeniami) uczestniczącymi w ścieżce zabezpieczeń.

Aktywacja procedury

01
Zlecenie wykonania procedury
Uruchomienie wykonania procedury LOTO wraz z określeniem uczestników oraz osób akceptujących. Generacja informacji i przekazanie ich za pomocą powiadomień.
02
Zabezpieczanie urządzenia do stanu bezpiecznego
Ścieżka zabezpieczeń pochodządza z danej procedury. Wsparcie pracowników w wykonaniu poszczególnych czynności. Zabezpieczenie procesu akceptacji. Możliwość wykorzystania skrzynki blokowania zespołowego.
03
Przywracanie urządzenia do aktywnej pracy
Proces odwrotny. Wsparcie w poszczególnych czynnościach. Proces akceptacji prac i wykonania czynności.

Wykonanie

Wykonanie procedury i jej aktywne śledzenie
Image

Dokumentacja

Dokumentacja kontekstowa przy pracach nadzoru
Image

Rejestr procedur i wizualizacje

01
Rejestr procedur LOTO
Jednolity rejestr procedur LOTO z podziałem na aktywne procedury oraz dostęp do historycznych zapisów procedur już zrealizowanych.
02
Dashboardy wizualizacji prac
Dedykowane dashboardy i wizualiizacje danych. Dostęp do informacji o aktywnych procedurach za pomocą jednego rzutu okiem. Wsparcie koordynatorów prac w etapowaniu działań.
03
Integracja z pozwoleniami na pracę
Możliwa integracja z pozwoleniami na pracę i automatyczne generowanie procedur LOTO w przypadku rozpoczęcia prac niebezpiecznych. Zwrotna informacja o stanie urządzenia i możliwości zamknięcia pozwolenia na pracę.