Integracje BIM/środowiska CDE

AMAGE Software Suite (i wydzielone moduły w formie usług AMAGE24) pozwalają na szeroką i bezpośrednią integrację ze środowiskiem CDE jednocześnie dostarczając szereg rozwiązań i komponentów, które uzupełniają proces BIM na etapie wykonawczym. Natywna integracja ze środowiskiem CDE takim jak Catenda Hub pozwala na bezpośrednią wymianę danych pomiędzy systemami.

Model 3D

Model i wizualizacja projektu
Image

Model 3D

01
Model 3D bezpośrednio w aplikacji
Możliwość przeglądania modelu 3D pochodzącego ze środowiska CDE bezpośrednio w aplikacji AMAGE
02
Informacja o obiektach
Informacja o obiektach i powiązanie z modelami w środowisku CDE. Nawigacja wizualna lub przeszukiwanie obiektów w strukturach AMAGE. Powiązanie poprzez identyfikatory GlobalId, TAG lub UUID obiektów.
03
Nawigacja bezpośrednia do CDE
Nawigacja bezpośrednia do modelu IFC/przeglądarki dokumentów w środowisku CDE w celu dalszych prac lub szczegółowych wizualizacji

Modele IFC

02
Przeglądarka modeli IFC
Przeglądarka modeli IFC bezpośrednio w systemie AMAGE. Lista wszystkich modeli oraz przeglądanie/wizualizacja na poszczególnych etapach. Dostęp do najnowszej i historycznych wersji modelu.
03
Nawigacja kontekstowa do modelu IFC
Nawigacja do środowiska CDE i szczegółowe informacje o modelu i zawierających obiektach. Import modelu automatycznie do systemu AMAGE na podstawie aktualnej wersji pliku IFC.

Modele IFC

Przeglądanie modeli IFC bezpośrednio w systemie
Image

Biblioteki/Dokumentacja

Dostęp do bibliotek i dokumentacji
Image

Biblioteki/Dokumentacja

01
Przeglądarka bibliotek
Przeglądarka bibliotek dokumentów/obiektów w natywnym interfejsie AMAGE. WIzualizacja folderów, plików i linków.
02
Przeglądanie dokumentów
Przeglądanie dokumentów typu PDF/Obrazy bezpośrednio w systemie AMAGE. Wykorzystanie domyślny aplikacji systemowych dla przeglądania dokumentów typu CAD/CAM i natywnych formatów.
03
Import dokumentacji
Import dokumentacji z przeglądarki CDE bezpośrednio do zasobów/obiektów w systemie AMAGE.

Integracje i importy/eksporty

01
Catenda - Catenda Hub/BIMSync
Natywna integracja ze środowiskiem Catenda Hub/CDE w celu wymiany informacji i wizualizacji obiektów.
02
Import danych z formatu IFC
Import danych (struktury) do systemu AMAGE bezpośrednio z modeli IFC. Możliwość reimportu danych z aktualizacją obiektów w systemie AMAGE.
03
Import danych z formatów COBie
Import danych strukturalnych z formatu COBie i automatyczne utworzenie odpowiadającej struktury w aplikacji AMAGE.

Import i integracje

Komunikacja między środowiskami CDE a systemem AMAGE
Image