Pozwolenia na pracę

System AMAGE umożliwia wprowadzenie efektywnych pozwoleń na prace niebezpieczne w sposób całkowicie elektroniczny. Obieg informacji pomiędzy uczestnikami realizowany jest w sposób automatyczny a rejestr stanowi spójne miejsce do wykonywania czynności związanych z procedurami bezpieczeństwa.

Rejestr pozwoleń

Rejestr pozwoleń na pracę niebezpieczną
Image

Rejestr pozwoleń na pracę

01
Rejestr pozwoleń na niebezpieczną pracę
Spójny rejestr pozwoleń na pracę. Możliwość utworzenia pozwolenia na pracę ze szkicu lub na podstawie istniejącego pozwolenia. Definicje czynności, procedur zabezpieczających, uczestników i czynności przed i po zakończeniu prac.
02
Szablony definicji czynności
Dostępne szablony definicji czynności do wykonania. Możliwość powiązania czynności z zasobami (urządzeniami) w systemie AMAGE. Określenie czynników zagrażających i automatyczne dopięcie odpowiedniej dokumentacji realizacji danego procesu. Szablony zespołów wykonujących prace (elektrycy, automatycy, mechanicy itp.). Zespoły zewnętrznych podwykonawców.
03
Procedury LOTO
Automatyczne podłączenie i aktywacja procedur LOTO (osobny moduł) w momencie, gdy pozwolenie na pracę dotyczy urządzeń, które posiadają aktywne procedury LOTO (LockOut/TagOut).

Nadzór nad realizacją pozwolenia

01
Zlecenie wykonania pracy niebezpiecznej
Zlecenie wykonania pozwolenia na pracę niebezpieczną i określenie uczestniczących osób automatyczne generuje wpis w rejestrze prac i zostają powiadamiane osoby, które są wymienione w danej procedurze i czynności.
02
Podgląd czynności oraz danych na urządzeniach mobilnych
Poprzez aplikację mobilną istnieje dostęp bezpośredni do wszystkich danych pozwolenia. Za pomocą powiązania z danymi zasobu (dokumentacja) oraz innymi procedurami np. LOTO otrzymujemy kompleksowe informacje dostępne dla wszystkich w miejscu ich wykonywania.
03
Akceptacja poszczególnych kroków i czynności
Akceptacja i potwierdzanie czynności realizowane jest w aplikacji mobilnej ale też w głównym systemie i przeznaczone jest dla kierowników kontrolujących proces bezpieczeństwa w zakładzie. Wykonanie danej czynności powoduje powiadomienie odpowiednich osób w procesie.

Realizacja procesu

Realizacja procesu nadzoru nad wykonaniem polecenia na prace niebezpieczne
Image

Podwykonawcy

Dostęp podwykonawców i czynności wykonywane wspólnie
Image

Dostęp zewnętrznych podwykonawców

01
Rejestr z wskazaniem osób zewnętrznych/podwykonawców
W trakcie definicji pozwolenia istnieje możliwość wskazania zewnętrznej firmy/osób odpowiedzialnych za realizację tych czynności. Rejestr śledzi wszystkie dane wprowadzane do systemu.
02
Dostęp podwykonawców do danych danego pozwolenia
Podwykonawcy otrzymują unikalne linki na własną pocztę email, które pozwalają na dostęp tylko do wybranego pozwolenia i przeprowadzenie wszystkich czynności. Koordynatorzy od razu powiadamiani są o wykonywanych czynnościach.