Dzierżawy

Moduł dzierżaw systemu AMAGE został zaprojektowany wraz ze specjalistami w tej dziedzinie. Praktyczne doświadczenie w dzierżawach szalunków i innych elementów konstrukcyjnych pozwoliły na zaprojektowanie i wdrożenie rozwiązania, które w pełni odpowiada oczekiwaniom klientów. Pozwala w spójny sposób śledzić obieg dzierżawionych elementów, mieć kontrolę nad kosztami i wspierać wszystkie operacje związane z rozliczeniami miesięcznymi i końcowymi. Dodatkowo rozwiązanie pozwala na monitorowanie wykorzystania elementów dzierżawionych (np. szalunków) i optymalizację ich użycia wraz z przyśpieszeniem komunikacji pomiędzy dostawcą, zamawiającym a podwykonawcami realizującymi prace konstrukcyjne. System AMAGE jest przygotowany do obsługi wielu dostawców na każdym kontrakcie w spójnym i przyjaznym interfejsie.

Stawki i dzierżawy

Rozliczenia finansowe dzierżaw
Image

Stawki dzierżawy i rozliczenia

01
Import stawek i asortymentu
Import asortymentu i powiązanych z nimi stawek dzierżawy. Import z formatów XLS, XLSX. Możliwość określenia dodatkowych parametrów, kategorii oraz numerów zamówieniowych/katalogowych.
02
Dokumentacja zdjęciowa
Automatycznie łączona z importem dokumentacja zdjęciowa typów znacznie ułatwiająca wizualne sprawdzenie zamawianych elementów.
03
Definicje właściwości dzierżaw na obiekty konstrukcyjne
Definicja parametrów dzierżawy, wartości ofert i kontraktów powiązanych z poszczególnymi elementami konstrukcyjnymi. Ustalenia stawek dzierżawy, rotacji oraz czasów wykorzystania elementów na danym elemencie konstrukcyjnym.

Dostawy i zwrot

01
Zamówienia z planu dla elementu konstrukcyjnego
Możliwość automatycznego utworzenia zamówienia z planu wymaganego asortymentu dla danego elementu konstrukcyjnego. Możliwość domawiania kolejnych elementów.
02
Pełna realizacja dostaw i zwrotów z wielu obiektów na raz
Realizacja procedu dostaw i zwrotów dla wielu obiektów/elementów konstrukcyjnych jednocześnie. Automatyczne rozliczenie magazynów przypisanych dla danych obiektów i utrzymywanie informacji o potencjalnych nadstanach.
03
Załadunki i dokumentacja reklamacyjna
Załadunek zwrotów i procedura przekazania zwrotu do dostawcy ze sprawdzenie zwrotu na magazynie dostawcy. Reklamacje w procesie dostawy i zwrotu z automatyczną korektą ilości dostarczonych/zwróconych elementów.

Dostawy i zwroty

Transport dzierżawy i jej zwrot do dostawcy
Image

Przekazanie

Przekazanie dzierżawy miedzy obiektami
Image

Przekazanie między obiektami

01
Procedura wyszukania optymalnej ścieżki zamówienia
Realizacja przekazania między obiektami uwzględnia możliwość zamówienia asorytmentu bezpośrednio u dostawcy lub przeniesienie istniejącego na budowie asortymentu z innego elementu konstrukcyjnego. System wspiera podjęcie decyzji w tym zakresie.
02
Przekazanie asortymentu między elementami konstrukcyjnymi
Przekazanie asortymentu między elementami konstrukcyjnymi z procedurą sprawdzenia przekazywanych elementów. Automatyczna korekta stanów magazynowych dla operacji.
03
Ścisła inwentaryzacja magazynowa dla miejsca składowania
Dokładne informacje rozliczeniowe dla elementów konstrukcyjnych o stanie aktualnym elementów dzierżawionych, nadstanach oraz historii obiegu elementów.

Rozliczenia

01
Rozliczenia częściowej płatności
Rozliczenie częściowej płatności dla dostawcy uwzględniające historię dostaw/zwrotów na elementy konstrukcyjne. Szczegółowe rozliczenia na poszczególny asortyment oraz dodatkowe raporty finansowe i organizacyjne.
02
Wyliczenia stawek dzierżawy
Wyliczenia stawek dzierżawy dla każdego elementu konstrukcyjnego z osobna. Raporty rozliczeniowe, porównawcze oraz możliwość weryfikacji ofert, projektów, planów z rzeczywistą realizacją dzierżawy.
03
Wstrzymania dzierżawy
Wstrzymania dzierżawy dla wybranych elementów konstrukcyjnych. Definiowalne współczynniki korygujące dzierżawę, zakresy daty i rekurencje.

Rozliczenia

Rozliczenia z dostawcą
Image

Przypomnienia i raporty

Przypomnienia o czynnościach i wydajności prac
Image

Przypomnienia/Raporty

01
Raporty finansowe
Szczegółowe raporty finansowe z realizowanych prac, kosztów dzierżawy, porównania z planem i ofertami.
02
Raporty wydajności/porównawcze
Raporty realizacji poszczególnych elementów konstrukcyjnych, postęp prac, terminowość oraz wydajność poszczególnych wykonawców zgodnie z ustalonymi stawkami i parametrami.

Wartość magazynu/dzierżawy w czasie

01
Szczegółowy stan budowy z podziałem na elementy konstrukcyjne
Szczegółowy stan magazynów, wartości w czasie oraz obiegu elementów pomiędzy dostawcą, magazynami lokalnymi oraz między nimi. Dokładny stan kompletnej informacji o stanie finansowym oraz postępie prac dla całego kontraktu.
02
Analizy i wykresy wartości dzierżawy
Analizy wartości dzierżawy, wykresy wartości dzierżawy w czasie, uwzględnianie współczynników korygujących względem ofert. Wskaźniki realizacji dostsaw i opóźnień w ich realizacji oraz stanie reklamacji.

Wartości dzierżawy

Analiza wartości i kosztów dzierżawy
Image