Polityka Prywatności i Polityka Cookies
AMAGE Systems Sp. z o.o.

Image

Informacje ogólne

W celu realizacji zasady zgodnego z prawem, rzetelnego i przejrzystego przetwarzania Twoich danych osobowych w trakcie korzystania z naszych usług, przyjmujemy dokument zwany Polityką Prywatności i Polityką Cookies (dalej jako „Polityka prywatności”). Polityka Prywatności określa w jaki sposób dbamy o Twoje dane osobowe i Twoje prawa. W treści niniejszego dokumentu pragniemy poinformować o rodzaju gromadzonych przez AMAGE Systems Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (ul. Kordiana 50A/23, 30-653 Kraków) informacji w związku z korzystaniem ze Strony internetowej i zestawu oprogramowania AMAGE oraz wyjaśnić, w jaki sposób informacje te są wykorzystywane. Informujemy także, że na Stronie internetowej umieszczone zostały linki do stron zewnętrznych, które nie są objęte niniejszą Polityką prywatności. Oznacza to, że poprzez link zamieszczony na naszej Stronie internetowej nastąpi przekierowanie na zewnętrzną stronę internetową, za którą AMAGE Systems nie odpowiada, a w szczególności nie odpowiada za zasady gromadzenia i przetwarzania informacji dotyczących użytkowników korzystających z tych zewnętrznych stron internetowych. Użytkownik korzystający ze Strony internetowej zgadza się na warunki określone w niniejszej Polityce prywatności.

Definicje

Amage Systems, my, nasze – AMAGE Systems Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (ul. Kordiana 50A/23 30-653 Kraków). Amage Systems oferuje usługi w formie SaaS (Software as a Service) oraz On-Premises. W przypadku usług SaaS, Amage Systems zarządza serwerami i bazami danych, które są w odpowiedzialności administracyjnej Amage Systems. W przypadku usług On-Premises, serwery i bazy danych znajdują się u klienta Amage Systems, a zarządza nimi Amage Systems.

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Strona internetowa – strona internetowa należąca do Amage Systems, w ramach której Amage Systems świadczy swoje usługi pod adresem: https://amagesystems.pl/ oraz aplikacja Amage Shell, która jest aplikacją dedykowaną dla urządzeń mobilnych, której zadaniem jest wyświetlanie informacji pochodzących z Systemu Amage. Aplikacja nie zawiera wewnętrznej logiki i baz danych przechowujących dane użytkowników.

System Amage – działająca 24 godziny w ciągu doby infrastruktura techniczna i teleinformatyczna, oprogramowanie, służące realizacji usług oferowanych przez Amage Systems.

Helpdesk – aplikacja internetowa udostępniana na Stronie internetowej, za pośrednictwem której zarejestrowani przez nas wybrani pracownicy podmiotów korzystających z Systemu Amage mogą zakładać sprawy serwisowe. Helpdesk jest aplikacją zewnętrzną, dostarczaną przez Atlassian (atlassian.com JIRA Service Desk), hostowaną na serwerach Atlassian.

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych użytkowników przekazanych w związku z korzystaniem ze Strony internetowej oraz Systemu Amage jest AMAGE Systems Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (ul. Kordiana 50A/23 30-653 Kraków).

Zbieranie i przetwarzanie danych osobowych

Tak jak ma to miejsce w przypadku większości stron internetowych, w trakcie odwiedzania naszej Strony internetowej w sposób rutynowy zbierane są następujące dane: nazwa operatora (adres IP, anonimowo), strona internetowa, z której nastąpiło wejście na naszą Stroną internetową, odwiedzane podstrony Strony internetowej, typ przeglądarki oraz data i czas trwania wizyty. Informacje te są poddawane anonimowej ocenie i nie mogą być używane do identyfikacji osób odwiedzających Stronę internetową. Zbierane informacje są wykorzystywane wyłącznie w celu poprawy atrakcyjności i funkcjonalności Strony internetowej. W tym celu podjęliśmy niezbędne kroki techniczne i organizacyjne dla zapewnienia przestrzegania przepisów w zakresie ochrony prywatności danych. Samo przeglądanie zawartości Strony internetowej nie wymaga podawania przez użytkownika jego danych osobowych.

Dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez użytkownika, którego dotyczą dane osobowe oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Amage Systems, jako administratora danych, do przetwarzania danych osobowych użytkownika.

Wyrażenie przez użytkownika zgody na przetwarzanie jego danych osobowych następuje w szczególności poprzez zaznaczenie wskazanego pola podczas procedury mającej na celu umożliwienie użytkownikowi korzystanie z wybranych funkcjonalności Strony internetowej, Systemu Amage i Helpdesk.

Amage Systems nie udostępnia zgromadzonych danych osobom trzecim, chyba że po uzyskaniu uprzedniej wyraźnej zgody użytkownika, którego dane dotyczą lub jeśli obowiązek przekazania danych osobowych wynika z przepisów prawa. Amage Systems, jako administrator danych osobowych, może powierzyć innemu podmiotowi, w drodze umowy zawartej na piśmie, przetwarzanie danych osobowych.

Korzystanie z niektórych funkcjonalności Strony internetowej, Systemu Amage i Helpdesk może zostać poprzedzone procesem rejestracji, z którym może wiązać się podanie przez użytkownika jego danych osobowych. W takim przypadku niepodanie przez użytkownika danych osobowych może ograniczyć mu korzystanie z niektórych funkcjonalności.

Amage Systems może gromadzić i przetwarzać dane użytkowników w postaci imienia i nazwiska i adresu e-mail oraz ewentualnie innych danych podanych dobrowolnie przez użytkownika w celu przesłania zapytania lub korzystania z funkcjonalności Helpdesk oraz Systemu Amage. W takim przypadku podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz jest niezbędne dla udzielenia odpowiedzi na pytanie, dokonanie zgłoszenia w aplikacji Helpdesk, korzystanie z Systemu Amage. Przekazując dane osobowe użytkownik godzi się na przetwarzanie danych osobowych wyłącznie w celach nawiązania kontaktu zwrotnego i udzielenia odpowiedzi na pytanie, bądź stałego kontaktu w związku z dokonanym zgłoszeniem serwisowym. W przypadku otrzymania danych osobowych, przechowujemy otrzymane dane w bezpieczny sposób. Dostęp do podanych danych osobowych użytkownika będą miały wyłącznie osoby posiadające szczególne uprawnienia do dostępu do tych danych osobowych. Odbiorcami danych osobowych klientów mogą być:

a) Atlassian jako dostawca infrastruktury technicznej i teleinformatycznej, oprogramowania,

b) inne podmioty działające na nasze zlecenie w naszym imieniu, które dostarczają i wspierają Amage Systems. W przypadku podmiotów świadczących usługi na rzecz Amage Systems (tj. działających na jego zlecenie i w jego imieniu), Amage Systems zawrze umowę powierzenia przetwarzania danych, a dane zostaną powierzone jedynie podmiotom gwarantującym odpowiedni poziom bezpieczeństwa powierzanych danych osobowych.

Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych, prawo żądania ich sprostowania oraz prawo żądania ich usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania, przeniesienia, wyrażenia sprzeciwu co do przetwarzania danych oraz prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych, z zastrzeżeniem zasad wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych.

Otrzymane w formularzu kontaktowym i w Helpdesk dane osobowe będę przetwarzane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji celu, w jakim zostały udostępnione lub wynikający z obowiązków nałożonych przepisami prawa. W momencie, gdy przechowywanie danych nie będzie dłużej potrzebne, zostaną one usunięte lub zanonimizowane w bezpieczny i trwały sposób, albo też dostęp do nich zostanie zablokowany w zakresie, w jakim wymagają tego właściwe przepisy o retencji danych osobowych. Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo Twoich danych osobowych. Strona internetowa używa szyfrowanej transmisji danych (SSL), co zapewnia ochronę identyfikujących Cię danych oraz znacząco utrudnia przechwycenie dostępu do Twoich danych przez nieupoważnione systemy lub osoby.

Pliki cookies

Kiedy odwiedzasz naszą Stronę internetową, możemy wysłać cookies do Twojego komputera lub urządzenia, z którego korzystasz. Używamy plików cookies po to, aby pamiętać Twoje preferencje oraz aby zapoznać się ze sposobem korzystania przez Ciebie ze Strony internetowej. Pliki cookies są wykorzystywane w celu identyfikowania użytkownika i poprawnego przypisywania im danych historycznych, zebranych podczas poprzednich wizyt na Stronie internetowej. Używamy zarówno czasowych (na jedną sesję), jak i stale działających plików cookies. Możesz usunąć cookies ze swojej przeglądarki w każdym czasie albo zablokować umieszczanie cookies na swoim sprzęcie, może to jednak mieć wpływ na funkcjonowanie naszej Strony internetowej lub nawet ją zablokować. Pliki cookies nie są wykorzystywane przez Amage Systems w celach reklamowych.

Pliki cookies oraz podane przez użytkowników Strony Internetowej oraz Systemu Amage dane osobowe przetwarzane mogą być również przez współpracujących z Amage Systems partnerów. Odbiorcą informacji będzie Atlassian, dostawca aplikacji Helpdesk, którego politykę prywatności znajdziesz pod adresem https://www.atlassian.com/trust/privacy/gdpr.

Google Analytics

Mimo, iż Amage Systems nie korzysta z plików Flash cookie, niektórzy zewnętrzni usługodawcy, tacy jak np. Google Analytics, mogą korzystać z takich plików za pośrednictwem naszej Strony. Pliki cookies są przechowywane na komputerze użytkownika i umożliwiają analizę sposobu korzystania ze Strony internetowej przez użytkownika. Adres IP przekazany przez Twoją przeglądarkę w ramach Google Analytics nie jest łączony z innymi danymi Google. Poprzez odpowiednią konfigurację Twojej przeglądarki możesz w każdym czasie uniemożliwić przechowywanie plików cookies (wyłączyć gromadzenie cookies oraz ich usunięcie). Niektóre funkcje naszej Strony internetowej mogą nie działać, jeżeli wyłączysz korzystanie z plików cookies. Nadal istnienie możliwość wyłączenia analizy przez Google Analytics poprzez włączenie funkcji opt-out-cookies. Możesz zapobiec rejestrowaniu danych zgromadzonych w plikach cookies, a dotyczących korzystania ze Strony internetowej (w tym Twojego adresu IP) przez Google, jak również przetwarzaniu tych danych przez Google, pobierając i instalując odpowiednią wtyczkę do przeglądarki.

Postanowienia końcowe

W przypadku ewentualnych problemów, pytań lub sugestii dotyczących prezentowanych na Stronie internetowej informacji, a także pytań dotyczących ochrony danych osobowych prosimy o kontakt w następujący sposób:

  • kontakt e-mailowy pod adresem security@amagesystems.pl;
  • kontakt pisemny, za pomocą poczty tradycyjnej na adres siedziby AMAGE Systems Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (ul. Kordiana 50A/23 30-653 Kraków).

Postaramy się wyjaśnić wszelkie wątpliwości. Informujemy także, że każdy użytkownik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w kwestiach związanych z ochroną danych osobowych.