Projekty unijne

Internacjonalizacja produktu AMAGE firmy AMAGE Systems na rynkach zagranicznych poprzez udział i działania handlowe na międzynarodowych targach branżowych.

Celem realizacji projektu jest internacjonalizacja rozwiązania pod nazwą AMAGE (Asset MAnAGEment) w zakresie rozwiązań dla przemysłu konstrukcyjnego. Za pomocą działań promocyjnych, udziału w targach branżowych zostanie zrealizowany proces marketingu rozwiązania oferowanego przez przedsiębiorstwo na rynkach zagranicznych.

Okres realizacji: 2020-2021.
Dofinansowanie projektu z UE: 84 660,00 zł

Image

„SPIN Małopolskie Centra Transferu Wiedzy wsparciem dla przedsiębiorców”

Celem projektu jest realizacja pogłębionych badań i analiz w formie audytów technologicznych przez certyfikowane Centra Transferu Wiedzy. Za pomocą szeregu działań realizowany podczas audytów wstępnych i pogłębionych wnioskodawca otrzymuje specjalistyczną wiedzę oraz wyniki analiz z obszaru biznesu i technologii innowacyjnych. Wiedza powstała w tym obszarze może z powodzeniem zostać wykorzystana w dalszym planowaniu rozwoju przedsiębiorstwa.

Okres realizacji: 2020.
Dofinansowanie projektu z UE: 45 600,00 zł

Image

Usługi proinnowacyjne na rzecz kompleksowego wdrożenia nowatorskich systemów informacyjnych w firmie Amage Systems Sp. z o.o.

Celem projektu jest pozyskanie wysokopoziomowej, specjalistycznej wiedzy na temat trendów i rozwoju systemów informacyjnych, jakie będą zastosowane w jednej z głównych linii usług wdrożeniowych Wnioskodawcy. Realizacja projektu ma zapewnić konkurencyjność oferty na jednolitym rynku europejskim. Wprowadzenie innowacji ma spowodować bardziej efektywne działanie przedsiębiorstwa oraz poszerzenie działalności poprzez nowe rynki zbytu i pozyskanie nowych klientów. Nastąpi znaczne rozszerzenie oferty handlowej przedsiębiorstwa oraz poprawa efektywności kosztowej jego działalności.

Okres realizacji: 2017 - 2019.
Dofinansowanie projektu z UE: 522 095,00 zł

Image