Ogłoszenia

Image
Image

2017

2017.09.27
POIR 2.3.1 - wynik ogłoszenia nr 2/2017
Wynik oceny dla zapytania ofertowego 2/2017 Data ogłoszenia: 2017.09.27

Amage Systems Sp. z o.o. ogłasza wynik oceny zgłoszonych ofert dla zapytania ofertowego 2/2017.

2017.09.15
POIR 2.3.1 - ogłoszenie nr 2/2017
Ogłoszenie o zapytaniu ofertowym 1/2017 Data ogłoszenia: 2017.09.15 - Termin składania ofert: 2017.09.25 g. 16:00

Amage Systems Sp. z o.o., zaprasza do składania ofert na realizację projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, Działanie 2.3: Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, Poddziałanie 2.3.1 Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP.

2017.03.22
POIR 2.3.1 - wynik ogłoszenia nr 1/2017
Wynik oceny dla zapytania ofertowego 1/2017 Data ogłoszenia: 2017.03.22

Amage Systems Sp. z o.o. ogłasza wynik oceny zgłoszonych ofert dla zapytania ofertowego 1/2017.

2017.03.10
POIR 2.3.1 - ogłoszenie nr 1/2017
Ogłoszenie o zapytaniu ofertowym 1/2017 Data ogłoszenia: 2017.03.10 - Termin składania ofert: 2017.03.17 g. 16:00

Amage Systems Sp. z o.o., zaprasza do składania ofert na realizację projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, Działanie 2.3: Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, Poddziałanie 2.3.1 Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP.