Postęp budowy

System AMAGE bazuje na pracy z zasobami - są to obiekty, które można w jakiś sposób identyfikować w strukturze kontraktu/budowy/zakładu produkcyjnego. Często w rzeczywistych realizacjach występuje potrzeba wiedzy nie tylko o zrealizowanych dostawach, zamówieniach i wykorzystanym asortymencie ale również istotna jest wiedza z procesu montażu, budowy i uruchomienia poszczególnych elementów na budowie. Wiedza nie o ilości ale o konkretnych egzemplarzach - czy to zaawansowanego projektu elektrycznego, czy orurowania istotnych ciągów technologicznych. Procesy te wymagają zarówno wiedzy o aktualnym stanie jak i informacji, która powstaje w momencie wykonywania na nich czynności zgodnych z planem działań. W tym celu AMAGE posiada moduł służący do realizacji nadzoru nad postępem budowy.

Szablony nadzoru

Definiowanie procesu śledzenia zasobów
Image

Szablony nadzoru i śledzenie

01
Definicja obiegu nadzoru
Dla każdego obiektu można zdefiniować szablon nadzoru, według którego będzie dany komponent śledzony. Czy jest to procedura układania kabli, czy montażu szaf elektrycznych czy też montażu gotowych prefabrykatów stalowych. Każdy z tych procesów można rozbić na poszczególne czynności. Definicja ich w systemie pozwala na określenie zaawansowania po wykonaniu danej czynności oraz określeniu przebiegu prac.
02
Zapisywanie informacji w trakcie zmian
W trakcie definicji etapów nadzorowanego procesu, w systemie AMAGE można zdefiniować dowolną liczbę nadzorowanych parametrów. Parametrów, które mogą być wprowadzane ręcznie (odczyt wartości), wprowadzane jako różnica w stosunku do poprzedniej wartości lub jako skan kodu, który zawiera dodatkowe informacje identyfikujące. Wszystkie te dane znajdują swoją historię w parametrach danego zasobu. Mogą też być wykorzystane do dalszych procesów i etapu raportowania.
03
Identyfikacja obiektów i komponentów
System za pomocą własnego mechanizmu identyfikacji pozwala na generowanie unikalnych identyfikatorów, które mogą być montowane na śledzonych obiektach. W przypadkach specyficznych istnieje możliwość wykorzystania identyfikatorów RFID. Darmowy projektant etykiet umożliwia generację i wydruk dowolnych formatów identyfikatorów.

Integracja z biurami projektowymi

01
Import danych projektowych
Najczęściej szczegółowe dane projektowe otrzymywane są z biur projektowych odpowiedzialnych za projekt konstrukcyjny w formie dokumentacji drukowanej oraz list materiałowych/list obiektów KKS. Dane te są importowane do systemu AMAGE poprzez zestaw kreatorów dostępnych dla użytkownika. Definicja szablonów pozwala na wielokrotny import z jednego formatu źródłowego.
02
Dowolne definicje dodatkowych parametrów
Podczas importu istnieje możliwość definicji dowolnej liczby parametrów dodatkowych, ich właściwości oraz domyślnych wartości, które następnie mogą być modyfikowane w trakcie realizacji procesu nadzoru.
03
Reimport danych z analizą zmian
W przypadku zmian projektu (co zdarza się bardzo często) system AMAGE umożliwia reimport danych na podstawie tych samych szablonów importu. Dane są analizowane z tymi, które znajdują się w systemie, dodawane są nowe zasoby, usuwane niepotrzebne oraz aktualizowane właściwości z danych źródłowych. Użytkownik otrzymuje raport z informacją o wykrytych zmianach. System drastycznie zwiększa możliwości identyfikacji zmian w trakcie realizacji projektu.

Integracje

Integracje, importy i reimporty
Image

Dokumentacja

Dokumentacja kontekstowa przy pracach nadzoru
Image

Dokumentacja

01
Dokumentacja kontekstowa
System udostępnia podczas realizacji procesu nadzoru dostęp do dokumentacji kontekstowej. Informacja jest dostępna w miejscu wykonywania prac i skutecznie zwiększa to efektywność realizowanych prac.
02
Indeksacja i wyszukiwanie
Automatyczna indeksacja dokumentacji pozwala na realizację dostępu do istotnych danych o poszczególnych zasobach np. w przypadku dokumentacji połączeń elektrycznych tzw. Terminal Strip Plan system automatycznie wspiera użytkowników poprzez dostęp do określonych dokumentacji kablowych.

Kable i trasy kablowe

01
Definicje specyficzne dla kabli i tras kablowych
System może zostać rozbudowany o specjalistyczne rozwiązania dedykowane do prowadzenia prac kablowych oraz układania tras kablowych na obsługiwanych budowach. Specyficzne dane konfiguracyjne, raporty, analizy i szablony nadzoru wspierają realizację tego procesu.
02
Raporty postępu i wydajności
Wprowadzenie monitorowania i nadzoru nad realizowanymi montażami elektrycznymi umożliwia szybkie generowanie informacji o postępie prac, zmianach konstrukcyjnych, automatycznie wykrytych niezgodnościach z projektem oraz zużyciem materiałów wraz ze stratami związanymi z procesem montażu.
03
Zużycie materiałów względem magazynu bębnów
W trakcie realizacji prac system wspiera również osoby odpowiedzialne za zarządzanie bębnami kablowymi. System automatycznie wspiera efektywne rozdzielanie projektów kablowych na bębny w taki sposób aby najefektywniej wykorzystać dostarczone ilości na bębnach. Raporty wykorzystania i planu wraz z aktualnym stanem magazynowym wspierają decyzje dotyczące organizacji zamówień i dostaw.

Kable i trasy kablowe

Rozwiązanie dla prac elektrycznych
Image

Off-line

Praca bez dostępu do sieci
Image

Dostęp off-line

01
Urządzenia heavy-duty
Do prac nadzoru wykorzystujemy urządzenia o najwyższych klasach odporności środowiskowej. Jednocześniej ich konstrukcje i funkcje pozwalają na bezproblemową pracę w rękawicach i osprzęcie zabezpieczającym. Interfejs urządzeń jest uproszczony tak aby wprowadzanie informacji było efektywne i zajmowało minimalny czas.
02
Synchronizacja automatyczna
Urządzenia są automatycznie synchronizowane z głównym systemem informatycznym. Dane o wykonanych pracach przesyłane są do centralnego serwera a do urządzeń przesyłana jest aktualna lista kablowa wraz z bazą identyfikatorów służących do szybkiej identyfikacji za pomocą kodów 1D/2D.