Controlling finansowy

Controlling finansowy obejmuje obszar zarządzania planowaniem finansowym, rozliczeniami wewnętrznymi i zewnętrznymi i fakturowaniem. System pozwala na realizację rozliczeń finansowych za pomocą standardowych faktur jak i rozbiciem kosztów na poszczególne centra kosztów. Planowanie finansowe umożliwia planowanie za pomocą kont księgowych oraz powiązanych zleceń pracy.

Faktury

Rozliczenia finansowe
Image

Faktury

01
Faktury
Faktury i ich rozliczenia. Grupowanie i przydzielenie do poszczególnych centrów kosztowych.
02
Integracja z zewnętrznymi systemami F-K
Integracja za pomocą elektronicznej wymiany danych typu EDI. Pobieranie/wysyłanie danych dotyczących faktur. Pełny elektroniczny obieg informacji.
03
Rozliczenia faktur względem centrów kosztów
Możliwość definicji rozliczeń faktur względem wielu centrów kosztów. Umożliwia dekretację faktur do wielu centrów jak i rozbicie wartości faktury na wiele centrów kosztów.

Plan controllingowy dla kont

01
Zakres kont rozliczeniowych
Definicja kont rozliczeniowych. Możliwość określenia mechanizmów integracji do zewnętrznych systemów IT. Powiązanie danych z systemami F-K.
02
Plan controllingowy
Definicja planu controllingowego w zakresach miesięcznych dla dowolnego okresu czasu. Określenie budżetów i rozbicia planów na okresy miesięczne.
03
Wykonanie/Plan
Porównanie wykonania i planu controllingowego. Integracja kosztów finansowych poniesionych (faktury) jak i przyszłych kosztów (zamówienia). Limity wydatków i ich analiza.

Plan controllingowy dla kont

Plan finansowy zgodnie z rozbiciem kontowym
Image

Plan controllingowy zleceń pracy

Plan finansowy dla zleceń pracy
Image

Plan controllingowy zleceń pracy

01
Zlecenie pracy
Rozszerzenie zleceń pracy o dane definicyjne dotyczące planów kontrolingowych.
02
Plan controllingowy
Definicja planu controllingowego w zakresach miesięcznych dla dowolnego okresu czasu. Określenie budżetów i rozbicia planów na okresy miesięczne.
03
Wykonanie/Plan
Porównanie wykonania i planu controllingowego. Integracja kosztów finansowych poniesionych (faktury) jak i przyszłych kosztów (zamówienia). Limity wydatków i ich analiza.

Analityka kontrolingowa

01
Rozliczenia vs Plan
Porównanie wykonania i planu controllingowego. Integracja kosztów finansowych poniesionych (faktury) jak i przyszłych kosztów (zamówienia). Limity wydatków i ich analiza.
02
Koszty wewnętrzne i przychody
Rozbicie kosztów wewnętrznych zgodnie z drzewem zleceń pracy/kontraktów/zakresów kontraktu.
03
Inegracja zamówień/dostaw
Integracja danych dotyczących planowanych inwestycji/zamówień w trakcie oraz zrealizowanych dostaw.

Analityka kontrolingowa

Zestawy analiz finansowych dla efektywnej weryfikacji realizacji planów finansowych
Image