Obchody

Mechanizm obchodów ułatwia realizację wszystkich prac w zakładzie produkcyjnym, które wymagają ciągłego monitorowania przez pracowników działów utrzymania ruchu. Systemy automatycznego zbierania informacji z urządzeń nie zawsze są wystarczające. Zawsze wymagane są oględziny pracowników. Do tego tworzone są trasy obchodowe wraz z dodatkowymi zestawami informacji, która może być połączona z danymi automatycznie zbieranymi. System AMAGE wspiera prace obchodowe wraz z rozbudowanym mechanizmem definiowania czynności wykonywanych podczas obchodów oraz regułami ich wykonania i raportowaniem.

Ścieżka obchodów

Definicja ścieżki obchodowej i pomiarów/pytań
Image

Ścieżka obchodów

01
Definicja obchodów
System pozwala na dowolną liczbę samodzielnych obchodów. Obchód określa zestaw czynności takich jak odpowiedzi na pytania, pomiary i zadania wykonywane w kontekście miejsca/urządzenia przy którym pracownik się znajduje.
02
Ścieżka obchodów bazująca na zasobach i lokalizacjach
Ścieżka obchodu może składać się z lokalizacji, które mają być odwiedzone oraz listy urządzeń/zasobów które musi odwiedzić osoba wykonująca obchód aby zaobserwować jego stan i/lub wykonać pomiar.
03
Pytania, pomiary i zadania jako elementy składowe
Elementami składowymi obchodu mogą być pytania (typu checklista tak/nie jak i bardziej zaawansowane pytania), pomiary jednostek fizycznych oraz wykonanie specyficznych zadań/czynności - np. odczyt taga RFID, wykonanie zdjęcia, odczytanie konfiguracji urządzenia. Zestaw takich czynności określa obchód do wykonania.

Harmonogram wykonania

01
Harmonogram wykonania obchodów
Aplikacja pozwala na określenie harmonogramu wykonania obchodu tj. określenie zakresu dat, w którym dany obchód ma być wykonywany oraz harmonogramu godzinowego w jakich dany obchód ma wystąpić.
02
Godziny/interwały z marginesem akceptacji
Aplikacja umożliwia określenie interwałów, co ile godzin obchód powinien nastąpić lub określić dokładne godziny zegarowe, w których pracownik ma wykonać obchód. Dodatkowo istnieje możliwość określenia marginesu akceptacjji wykonania obchodu umożliwiając użytkownikom elastyczne dostosowanie wykonania obchodu do rzeczywistych zdarzeń w systemie.

Harmonogram

Harmonogram wykonania obchodów
Image

Wykonanie

Wsparcie przy wykonywaniu obchodów
Image

Wykonanie

01
Wykonanie z wykorzystaniem urządzeń mobilnych
Wszystkie obchody wykonywane są z asystą urządzeń mobilnych. Przyjazny interfejs aplikacji umożliwia szybkie i proste wykonanie wszystkich czynności obchodowych.
02
Praca online/offline
Urządzenia mogą pracować w trybie online (z ciągłym przesyłaniem informacji do serwera) jak i w trybie offline w którym niezbędne dane i wyniki są zapisywane lokalnie w urządzeniu a następnie synchronizowane w miejscu dostępu do sieci.

Weryfikacja i analizy

01
Raporty wykonania obchodów
Dostępny jest szereg raportów analitycznych umożliwiających weryfikację poprawności wykonania obchodów względem założonego harmonogramu, ich czas trwania oraz zdarzenia występujące podczas jego realizacji.
02
Analiza kompletności i poprawności realizacji obchodu
System na podstawie konfiguracji obchodu weryfikuje poprawność wykonania obchodu, poprawność pomiarów (np. odpowiedni zakres pomiarowy zależny od każdego urządzenia), kompletność danych, poprawność odpowiedzi oraz wykonanie zadań. Informacje te są analizowane i przekazywane użytkownikom w czasie rzeczywistym.
03
Raporty i wizualizacje, wykresy pomiarów ręcznych
Wykonanie obchodu dostarcza dodatkowych danych pomiarowych, które mogą być na równi z danymi automatycznymi wykorzystane w wykresach, dashboardach oraz raportach analitycznych.

Analizy

Analizy wykonania obchodów i poprawności danych
Image