Wsparcie serwisowe

Image
01
Wsparcie zdalne
Oferujemy możliwość wsparcia naszych klientów w razie problemów z obsługą aplikacji, potencjalnymi błędami lub integracją z zewnętrznymi systemami. Aby skorzystać ze wsparcia należy posiadać aktywną usługę SaaS Lite lub aktywny kontrakt serwisowy. Skorzystaj z wielu możliwości kontaktu opisanych obok oraz z możliwości wsparcia i dostępu do dokumentacji. Rozwiązania wsparcia zdalnego i ich uruchomienie opisane jest poniżej.
02
Wsparcie na miejscu wdrożenia
Oferujemy w trakcie aktywnych kontraktów serwisowych wsparcie naszych Klientów na miejscu - na budowie, w zakładzie produkcyjnym. Skontaktuj się z nami w celu ustalenia terminów i zakresu wdrożenia/wsparcia.
UWAGAW celu poprawnej realizacji usługi wsparcia należy posiadać aktywną usługę Lite lub aktywny kontrakt wsparcia

Kontakt i godziny wsparcia

Dostęp wsparcia w dni robocze 8:00-16:00

Telefon: +48 12 2020 668

Fax: +48 12 2020 669

Email(*): support@amagesystems.pl

Dostęp EMAILDostęp email przez adres support@amagesystems.pl jest możliwy tylko dla osób zarejestrowanych jako kontakt serwisowy w danym przedsiębiorstwie. Inne emaile będą ignorowane. Jeśli potrzebujesz kontaktu z nami w takim przypadku skorzystaj z głównego kanału kontaktu dostępnego w menu głównym

Helpdesk

Image

Dla zarejestrowanych użytkowników Klienta udostępniamy system typu Helpdesk do bieżącego wsparcia i monitorowania postępu wykonywanych prac serwisowych i zgłoszeń wsparcia.

System jest dostępny zarówno przez przeglądarkę internetową jak i poprzez komunikację email. Ułatwia to zgłaszanie i śledzenie postępu prac naszego zespołu wsparcia.

Logowanie do systemu Helpdesk

Dokumentacja

Image

Użytkownicy systemu oprócz dostępu do pomocy kontekstowej danej aplikacji dostępnej bezpośrednio wewnątrz aplikacji, otrzymują dostęp do portalu pomocy, na którym znajdują się instrukcje użytkownika dla wszystkich aplikacji, poradniki dotyczące poszczególnych modułów i funkcji systemu oraz przykłady ich użycia do rozwiązania poszczególnych przypadków występujących w biznesie. Dla administratorów dostępna jest sekcja konfiguracji i administracji systemem a dla programistów dokumentacje API interfejsów oraz szczegółowe wytyczne do projektowania i wykorzystania własnych raportów.

Dostęp do dokumentacji