Produkcja energii

Moduły systemu AMAGE dedykowane dla rozwiązań energetyki ekologicznej takiej jak zakłady termicznego przekształcania odpadów (spalarnie). Zestaw funkcji oferowanych przez obszar zarządzania energią pozwala na efektywne planowanie i monitorowanie działania zakładu. Integracja parametrów Pozwolenia zintegrowanego z szerokimi możliwościami konfiguracji i wprowadzania danych ułatwiają kontrolę zgodności procesu oraz realizację wszystkich obowiązków prawnych określanych przez rozporządzenia i normy prawne. Komponenty analityczne pozwalają na kontrolę działania, produkcji energii oraz niezbędne analizy finansowe związane z dostawą energii na rynki Towarowej Giełdy Energii (TGE) oraz Polskich Sieci Elektroenergetycznych (PSE) zarówno w ramach bezpośrednich działań jak i udziału brokerów energii. Integracja z systemami licznikowymi pozwala na automatyczną generację raportów formalnych typu G10.m oraz innych. Moduły tutaj przedstawione bezproblemowo łączą się z pozostałymi funkcjami systemu AMAGE ułatwiając kontrolę i zarządzanie takim zakładem.

Plany produkcyjne

Plan produkcji i jego weryfikacja
Image

Plany produkcyjne

01
Plan produkcji i wskaźniki porównawcze
Możliwość definiowania zaawansowanych reguł planów produkcyjnych. Wartości, plany, wskaźniki oraz współczynniki porównawcze pozwalają na zdefiniowanie reguł, które będą nadzorowane przez system w sposób ciągły.
02
Wykonanie rzeczywiste
Dane pochodzące z systemów automatycznych oraz wprowadzane ręcznie przez pracowników stanowią informację o rzeczywistym wykonaniu produkcji. Wszystkie dane zapisywane są z historią. Można dla każdej właściwości określić limity, które będą monitorowane przez system. Raporty zdarzeniowe pozwalają na archiwizację danych, które powstają w sposób losowy i wymagają reakcji zgodnej z określonymi warunkami.
03
Zaawansowane wizualizacje porównawcze
Dostępne dashboardy z zaawansowaną wizualizacją wszystkich danych produkcyjnych, planów, wykonań oraz limitów ułatwiają bieżącą kontrolę produkcji i realizację celów rocznych.

Pozwolenie zintegrowane

01
Definicja zakresu i parametrów pozwolenia zintegrowanego
Elastyczny mechanizm definiowania zakresów i parametrów Pozwolenia Zintegrowanego. Elastyczne mechanizmy definicji reguł, limitów i powiązań pomiędzy parametrami. Możliwość grupowania limitów dla wielu parametrów produkcyjnych równocześnie.
02
Raportowanie miesięczne i zdarzeniowe
Raportowanie zdarzeń w trybie miesięcznym, w trybie zdarzeniowym lub bezpośrednio z systemów pomiarowych (automatycznie). Historia zmian, przypomnienia, osoby odpowiedzialne za wprowadzanie danych i możliwość weryfikacji i blokad zamkniętych okresów pomiarowych.
03
Wizualizacje przekroczeń i notyfikacje
Wizualizacje przekroczeń i notyfikacje o określonych poziomach zbliżania się do wartości granicznych. Powiadomienia mailowe oraz za pomocą wewnętrznej komunikacji.

Pozwolenie zintegrowane

Weryfikacja spełnienia pozwolenia zintegrowanego
Image

Wizualizacja stanu produkcji

Wizualizacja i dane produkcyjne
Image

Stan i wizualizacja produkcji

01
Wizualizacje i dashboardy produkcyjne
Dedykowane dashboardy produkcyjne z wizualizacją produkcji energii elektrycznej, cieplnej. Wydajnością zmianową i dobową. Porównanie i wyliczenia cen za każdą godzinę zgodnie z wartościami zakupowymi cen rynków TGE i PSE.
02
Integracja danych z systemów środowiskowych i DCS
Integracja w wizualizacji dodatkowych danych z systemów środowiskowych (np. emisja) jak i z systemów sterowania procesem (DCS).
03
Powiadamianie o stanach niepożądanych
Automatycznie powiadamianie o stanach niepożądanych, zaniku generacji mocy oraz ograniczeniach/przekroczeniach parametrów produkcyjnych.

Produkcja energii na rynki TGE i PSE

01
Integracja rynków TGE oraz PSE
Change this and that and try again. Duis mollis, est non commodo luctus, nisi erat porttitor ligula, eget lacinia odio sem nec elit. Cras mattis consectetur purus sit amet fermentum.
02
Wizualizacje i wyliczenia danych produkcyjnych
Integracja z cenami rynków rozliczeniowych energii elektrycznej. Dostęp do danych Rynku Dnia Następnego Towarowej Giełdy Energii oraz Notowań rynku bilansującego z PSE.
03
Porównania i silniki optymalizacyjne
Mechanizmy rozliczeniowe z możliwością uwzględnienia cen i warunków brokera energii. Wyliczenia cen i porównanie opłacalności produkcji przy wykorzystaniu algorytmów sterujących produkcją energii cieplnej i elektrycznej w celu maksymalizacji zysków

Rynki energii

Rynki energii TGE, PSE
Image

Terminy ustawowe

Weryfikacja i przypomnienia
Image

Weryfikacje terminów ustawowych

01
Reguły definicyjne dla obszarów środowiskowych
Możliwość definicji reguł i warunków weryfikacji dla obszarów środowiskowych, centralny rejestr operatorów tj. rejestr urządzeń zawierających fluorowane gazy cieplarniane i częstotliwości kontroli szczelności, wskażniki środowskowe tj. określających emisję i zużycia mediów na jednostkę spalanych odpadów. Wszystko z możliwością określenia limitów, terminów weryfikacji i kompletności danych.
02
Nadzór nad umowami i postępem ich wykorzystania
Objęcie elektronicznym wpisem i nadzorem nad umowami i ich parametrami w zakresie związanym ze środowiskiem. Umowy i analizy okresowe z kalendarzem realizacji, kalendarz obowiązków sprawozdawczych. Wszystko w formie ułatwiającej koordynację i realizację zadań.

Raporty ARE G.10

01
Integracja systemów liczników i energii lokalnej
Mechanizmy integracji danych z głównych liczników energii dostarczanej i pobieranej z sieci energetycznej. Integracja, również za pomocą własnych urządzeń, liczników lokalnych służących do opomiarowania wszystkich istotnych centrów poboru energii. Generacja i wizualizacja pomiarów i wartości fizycznych rejestrowanych przez liczniki energii elektrycznej.
02
Automatyczna generacja raportów ARE G.10m
Automatyczne generowanie raportów G10.m na podstawie danych zbieranych z liczników energii elektrycznej i cieplnej. Dowolne szablony i prezentacja danych. Zgodność z wymaganiami formalnymi dotyczącymi raportów dla Agencji Rynku Energii.

Raporty produkcyjne

Raporty formalne i ustawowe
Image