Pracownicy

System AMAGE umożliwia zarządzanie operacyjne pracownikami, weryfikację ich kompetencji również za pomocą urządzeń mobilnych oraz dostarczać informacji o obecności pracownika i jego aktualnych przydziałach w zakresie pracy zmianowej.

Uprawnienia i kompetencje

Definicja uprawnień oraz wsparcie w zapewnieniu aktualności potwierdzeń
Image

Definicja uprawnień i kompetencji

01
Uprawnienia i kompetencje pracownika
Definicja szablonów kompetencji pracowników (uprawnienia, umiejętności, wymagania normatywne). Powiązanie kompetencji z poszczególnymi pracownikami. Możliwość dołączenia dowodu w postaci załączników, zdjęć. Możliwość określenia terminu ważności dokumentów.
02
Wykorzystanie kompetencji w realizacji zadań
Wykorzystanie kompetencji pracowników w realizacji zadań - zgłoszeń serwisowych, inspekcji i prac kontrolnych. Sugerowanie pracowników do wykonania czynności wraz z powiązaniem z ich umiejętnościami.
03
Przypominanie o terminach weryfikacji kompetencji
Przypominanie o konieczności aktualizacji i weryfikacji kompetencji. Określenie dat ważności i powiadamianie z odpowiednim wyprzedzeniem.

Weryfikacja uprawnień

01
Weryfikacja uprawnień pracownika
Weryfikacja uprawnień i kompetencji pracownika . Za pomocą urządzeń mobilnych możliwość wyrywkowego sprawdzenia kompetencji pracownika i wizualne wskazanie ważności kompetencji. Ułatwienie dla zespołów BHP w realizacji procesu sprawdzania kompetencji.
02
Dostęp przez urządzenia mobilne
Dostęp do danych pracownika, kompetencji i dokumentacji bezpośrednio z urządzeń mobilnych. Możliwość pracy w dwóch trybach - informacyjnym, czyli wskazanie aktualnych kompetencji pracownika lub w trybie weryfikacji, gdzie sprawdza się ważność wybranej kompetencji.

Weryfikacja

Weryfikacja uprawnień i umiejętności pracowników za pomocą urządzeń mobilnych
Image

Obecność

Obecność pracownika i wyliczenie czasu obecności w zakładzie
Image

Obecność pracowników

01
Własny sytem rejestracji obecności pracowników
Rejestracja zdarzeń wejścia/wyjścia pracownika za pomocą urządzeń mobilnych i identyfikatorów pracownika (karty RFID). System automatyczny z możliwością pracy w trybie mobilnym tj. ruchomy punkt kontroli obecności lub w stacjonarnym, gdzie urządzenie ciągle włączone oczekuje na identyfikację pracownika. Interfejs umożliwia zmianę trybu rejestracji i oznaczenia wyjścia prywatnego.
02
Generacja czasu obecności pracownika w firmie
Generacja czasu obecności na podstawie zarejestrowanych czasów rozpoczęcia/zakończenia pracy. Praca w trybie ręcznym lub automatycznym. Generowanie raportów obecności z podziałem na pracowników, wydziały i zatrudniających firm.
03
Integracja z systemami RCP/KD w celu aktualizacji informacji
Możliwość automatycznej integracji z systemami Rejestracji Czasu Pracy/Kontroli Dostępu w celu pozyskania informacji o obecności pracownika.