Image

Zarządzanie budynkiem

Rozwiązania dla zarządzających budynkiem/zakładem. Wsparcie w zakresie planowania prac prewencyjnych, zgłoszeń i usterek, przeprowadzania czynności oraz planowania zadań. Rozliczanie dzierżaw, kosztów stałych oraz mediów. Dostęp klientów do informacji i zdarzeń. Integracja z modelami BIM w celu szybkiego rozpoczęcia pracy.

Systemy wspierające zarządców budynków

Moduły wspierające osoby odpowiedzialne za zarządzanie budynkiem. Wraz z integracją z procesem BIM i importem danych eksploatacyjnych bezpośrednio z modeli IFC/COBie ułatwiamy rozpoczęcie pracy z zadaniem zarządzania budynkiem/Facility Management. Moduły eksploatacyjne pozwalają na bieżące zarządzanie budynkiem, obszarem i odpowiednie delegowanie prac i zadań. Moduły usterek, prac planowych pozwalają na bieżące kontrolowanie i utrzymanie parku maszyn w sprawności. Moduły nadzoru finansowego, najmów/dzierżaw i analizy wydajności ułatwiają realizowanie głównych czynności w zarządzaniu budynkiem.

Image

Demonstracja rozwiązania, wdrożenie, zakup

Rozwiązania

Zgłoszenia serwisowe

Sprawne działanie zespołów Utrzymania Ruchu wymaga systemu zarządzania zgłoszeniami serwisowymi. Kluczowa jest przyjazność użytkownika, ograniczanie czasu spędzanego w aplikacji a skupienie się na rzeczywiście realizowanych pracach naprawczych. Nasze rozwiązanie ułatwia wszystkie te prace a dodatkowo poprzez integrację z własnym rozwiązaniem magazynowym lub integrację z systemami zewnętrznymi ułatwia rozliczanie finansowe zgłoszeń. Dodatkowe analizy niezawodności, wydajności oraz mechanizmy powiadomień pozwalają na szybką i sprawną pracę działu Utrzymania Ruchu.
1

Zgłoszenia serwisowe

2

Rozchód magazynowy i usługi

3

Analityka niezawodnościowa (MTBF, MTTR)

Image
Image

Inspekcje/Protokoły

Zakłady produkcyjne i urządzenia/maszyny tam się znajdujące wymagają ciągłych przeglądów sprawności i poprawności działania. Często te procedury są obwarowane wymaganiami prawnymi, normatywnymi lub wynikającymi z oczekiwań producentów. Jednocześnie operacje takie jak przeglądy roczne stawiają przed koordynatorami ogromne zadanie zapanowania nad wykonywanymi pracami, podwykonawcami oraz kompletnością realizowanych prac. System AMAGE posiada unikalne i sprawdzone rozwiązania ułatwiające te prace. Pozwala na definicje przez użytkowników szablonów niezbędnych prac, ustalenie terminów i harmonogramów oraz ciągłe monitorowanie wykonywanych prac łącznie z procedurami akceptacji i elektronicznych podpisów. System AMAGE ułatwia, przyśpiesza wykonywanie przeglądów rocznych a jednocześnie integruje wszystkie dane na jednej platformie dostarczając unikalnej wiedzy zaraz po wykonaniu każdej pracy kontrolnej.

1

Szablony prac kontrolnych

2

Plan i harmonogram przeglądów

3

Wykonanie mobilne, delegacja do podwykonawców

Obchody

W zakładach przemysłowych o ruchu ciągłym niezwykle istotne są obszary, które wymagają ciągłego nadzoru. Nie wszystkie operacje można zautomatyzować jak i nie wszystkie pomiary można wykonać przez systemy typu DCS. Istotne są również informacje zbierane przez pracowników podczas okresowych obchodów. System AMAGE ułatwia te prace, udostępnia pracownikom prosty interfejs do wprowadzania danych zaobserwowanych podczas obchodów. Jednocześnie integruje te wszystkie dane tak, aby dać możliwość analizy pomiarów i wykrywania anomalii nie tylko przez systemy automatyczne. Osobom koordynującym natomiast dostarczamy możliwości koordynacji prac obchodowych wraz z pełną analityką i przypomnieniami o wykonywanych pracach.

1

Ścieżki obchodów

2

Pytania, pomiary i zadania

3

Praca bezpośrednio z urządzeniami mobilnymi

Image
Image

Dzierżawy/Najem

System AMAGE wspiera koordynatorów odpowiedzialnych za najem pomieszczeń, maszyn, urządzeń od wielu dostawców. Jeden centralny punkt rozliczeń oferowany przez nasze rozwiązanie upraszcza codzienną pracę. Zaangażowanie najemców w odpowiedzialność za sprzęt, możliwości przekazywania sprzętu pomiędzy najemcami, rozliczenia dostawców oraz pracowników/klientów ułatwiają codzienną pracę tych osób. W trakcie powstaje spójna baza informacji o urządzeniach, cenach i użytkownikach, która pomaga w decyzjach koordynatorów tego obszaru.

1

Najem urządzeń/pomieszczeń i obieg wewnętrzny

2

Rozliczenie najmu z dostawcami

3

Rozliczenie wewnętrzne/z klientami

Controlling finansowy

Controlling finansowy obejmuje obszar zarządzania planowaniem finansowym, rozliczeniami wewnętrznymi i zewnętrznymi i fakturowaniem. System pozwala na realizację rozliczeń finansowych za pomocą standardowych faktur jak i rozbiciem kosztów na poszczególne centra kosztów. Planowanie finansowe umożliwia planowanie za pomocą kont księgowych oraz powiązanych zleceń pracy. Ułatwia śledzenie kosztów wewnętrznych oraz rozbitych na poszczególnych klientów.

1

Kontroling względem kont kosztowych

2

Kontroling projektów/zadań

3

Plan finansowy i kontrola wykonania

Image

Wspólne moduły

Image

Nasze artykuły z tego obszaru

Wersja 1.27: Nowe Funkcje i Usprawnienia
Wersja 1.27: Nowe Funkcje i Usprawnienia
2024-06-12BIM, Budowy, Energia, Produkcja, Przemysł, Uniwersalne, Utrzymanie ruchu
W najnowszej wersji 1.27 systemu AMAGE pojawiło się wiele interesujących funkcji i usprawnień, które znacząco poprawiają doświadczenie użytkowników.
Więcej »
Intro – Pracownicy – harmonogramy pracowników
Intro – Pracownicy – harmonogramy pracowników
2024-04-05Utrzymanie ruchu
Harmonogramy pracowników - nowy moduł ułatwiający planowanie obecności pracowników i bilansowanie zmian
Więcej »
Poznaj system – obchody
Poznaj system – obchody
2022-07-25Produkcja, Utrzymanie ruchu
Poznaj system ! Zakres zakładów przemysłowych. Obchody techniczne i funkcjonalne. Rejestracja czynności okresowych.
Więcej »