Zakłady przemysłowe

Wsparcie zakładów przemysłowych z wymaganiami produkcji ciągłej w obszarze utrzymania ruchu. Wsparcie w zakresie zarządzania usterkami, dostępem do dokumentacji urządzeń w trakcie wykonywania prac oraz zaawansowane rozwiązania dotyczące obchodów technicznych oraz prac kontrolnych łącznie z przeglądami rocznymi.

Systemy wspierające utrzymanie ruchu i dostęp do wiedzy

System AMAGE wspiera zakłady produkcyjne ze szczególnym naciskiem na zakłady z produkcją ciągłą. Szereg rozwiązań skupia się na bezpośrednim wsparciu operacyjnym pracowników liniowych (będących najbliżej zdarzeń) oraz efektywnej koordynacji wszystkich prac. Unikalne rozwiązania w obszarze prac kontrolnych oraz obchodów pozwalają na zintegrowanie danych obchodowych oraz wyników prac przeglądu rocznego w jednym centralnym systemie. Nasze rozwiązania pomagają w przeprowadzaniu przeglądów rocznych z wykorzystaniem zespołów zewnętrznych umozliwiając dostarczanie informacji kluczowych dla działania zakładu w sposób skoordynowany i na bieżąco.

Skontaktuj się po szczegóły

Image

Struktura zakładu

Większość zakładów przemysłowych posiada niezliczoną liczbę źródeł danych o urządzeniach, maszynach, konstrukcjach we własnym zakładzie. Najczęściej są to albo systemu typu ERP albo wiele oddzielnych dokumentów typu Microsoft Excel. Dostęp do tych danych również jest utrudniony. Nasze rozwiązanie pozwala na zintegrowanie wszystkich, różnych, źródeł wiedzy w jedną spójną platformę do której mają dostęp zarówno osoby odpowiedzialne za koordynację danych obszarów jak i pracownicy, którzy często tej informacji potrzebują. Co istotne dane te mogą być rozszerzane zarówno przez wewnętrzne działania jak i np. podczas zakupów nowych urządzeń/instalacji poprzez dostarczenie tych danych od dostawców.

1

Rozbudowana możliwość kategoryzacji

2

Zasoby (urządzenia) ze strukturą wewnętrzną

3

Dowolna parametryzacja właściwości urządzeń

Dostęp do dokumentacji

Dokumentacja w zakładzie produkcyjnym bardzo często jest przechowywana/udostępniana albo przez zwykłe dokumenty papierowe albo przez rozproszony zbiór danych w formie elektronicznej (pliki, płyty CD, skany). Często dostęp do tych informacji w trakcie realizowanych, krytycznych prac naprawczych jest ograniczony. System AMAGE ułatwia dostęp do tych danych oraz ich katalogowane/przeszukiwanie. Co ważne udostępniamy tą informację również w takich miejscach, w których jest trudny dostęp do sieci teleinformatycznej lub warunki środowiskowe są ekstremalne.

1

Dokumentacja kontekstowa

2

Wyszukiwanie i kategoryzacja projektów

3

Dostęp w trybie offline

Image
Image
Wersja LiteFunkcjonalność dostępna w wersji AMAGE Lite

Zgłoszenia serwisowe

Sprawne działanie zespołów Utrzymania Ruchu wymaga systemu zarządzania zgłoszeniami serwisowymi. Kluczowa jest przyjazność użytkownika, ograniczanie czasu spędzanego w aplikacji a skupienie się na rzeczywiście realizowanych pracach naprawczych. Nasze rozwiązanie ułatwia wszystkie te prace a dodatkowo poprzez integrację z własnym rozwiązaniem magazynowym lub integrację z systemami zewnętrznymi ułatwia rozliczanie finansowe zgłoszeń. Dodatkowe analizy niezawodności, wydajności oraz mechanizmy powiadomień pozwalają na szybką i sprawną pracę działu Utrzymania Ruchu.

1

Zgłoszenia serwisowe

2

Rozchód magazynowy i usługi

3

Analityka niezawodnościowa (MTBF, MTTR)

Obchody

W zakładach przemysłowych o ruchu ciągłym niezwykle istotne są obszary, które wymagają ciągłego nadzoru. Nie wszystkie operacje można zautomatyzować jak i nie wszystkie pomiary można wykonać przez systemy typu DCS. Istotne są również informacje zbierane przez pracowników podczas okresowych obchodów. System AMAGE ułatwia te prace, udostępnia pracownikom prosty interfejs do wprowadzania danych zaobserwowanych podczas obchodów. Jednocześnie integruje te wszystkie dane tak, aby dać możliwość analizy pomiarów i wykrywania anomalii nie tylko przez systemy automatyczne. Osobom koordynującym natomiast dostarczamy możliwości koordynacji prac obchodowych wraz z pełną analityką i przypomnieniami o wykonywanych pracach.

1

Ścieżki obchodów

2

Pytania, pomiary i zadania

3

Praca bezpośrednio z urządzeniami mobilnymi

Image
Wersja LiteFunkcjonalność dostępna w wersji AMAGE Lite
Image
Image

Protokoły kontrolne

Zakłady produkcyjne i urządzenia/maszyny tam się znajdujące wymagają ciągłych przeglądów sprawności i poprawności działania. Często te procedury są obwarowane wymaganiami prawnymi, normatywnymi lub wynikającymi z oczekiwań producentów. Jednocześnie operacje takie jak przeglądy roczne stawiają przed koordynatorami ogromne zadanie zapanowania nad wykonywanymi pracami, podwykonawcami oraz kompletnością realizowanych prac. System AMAGE posiada unikalne i sprawdzone rozwiązania ułatwiające te prace. Pozwala na definicje przez użytkowników szablonów niezbędnych prac, ustalenie terminów i harmonogramów oraz ciągłe monitorowanie wykonywanych prac łącznie z procedurami akceptacji i elektronicznych podpisów. System AMAGE ułatwia, przyśpiesza wykonywanie przeglądów rocznych a jednocześnie integruje wszystkie dane na jednej platformie dostarczając unikalnej wiedzy zaraz po wykonaniu każdej pracy kontrolnej.

1

Szablony prac kontrolnych

2

Wykonanie prac z dokumentacją

3

Koordynacja zadań i harmonogramy prac

Monitoring pomiarów

System AMAGE oprócz wsparcia użytkowników w wykonywaniu prac manualnych, integracji tych danych na wspólnej platformie dodatkowo pozwala na integrację danych automatycznych - czy to z zewnętrznych systemów typu DCS czy za pomocą własnych agregatorów danych bezpośrednio z urządzeń. Pozwala to na rozbudowanie danych analitycznych oraz usprawnienie podejmowania decyzji przez koordynatorów prac.

1

Pomiary podczas prac kontrolnych

2

Automatyczne pomiary bezpośrednie

3

Integracja z zewnętrznymi systemami

Image
Image

Oznakowanie

Kluczowym aspektem podczas realizacji prac związanych z utrzymaniem ruchu jest szybkość dostępu do informacji. System AMAGE tworząc strukturę zakładu produkcyjnego umożliwia jednoczesne generowanie unikalnych identyfikatorów w postaci kodów 2D lub tagów RFID nawet do najbardziej trudnych obszarów. Moduły wspierające inwentaryzację z natury przy wykorzystaniu urządzeń mobilnych i pracy w trybie offline upraszczają i przyśpieszają wszystkie prace, które pozwalają zbudować sprawną bazę wiedzy ale też przyśpieszają wszystkie inne prace wykonywane przy użyciu systemu AMAGE.

1

Unikalność oznaczeń

2

Oznakowanie dobierane do wymagań

3

Wsparcie inwentaryzacji z natury