Jak działamy

Elastyczny model wdrożeń

Dzięki temu, że każdy kawałek kodu jest napisany przez Nas, zaprojektowaliśmy system AMAGE aby był elastyczny i możliwy do wdrożenia w Twoim przedsiębiorstwie w kilku elastycznych modelach.

Przygotowaliśmy ofertę kilku funkcjonalnych modułów, które mogą stanowić szybki start z naszym systemem, tak aby w ekspresowym tempie uruchomić go i zacząć korzystać z jego zalet. Dla takich firm idealna będzie wersja Light systemu. Wybierz Szybki start, określ swoje wymagania i zgłoś do nas te informacje. Po wstępnej weryfikacji system będzie bardzo szybko udostępniony i będzie można korzystać z jego funkcjonalności.

Dla klientów bardziej świadomych swoich potrzeb, lub o wymaganiach posiadania spójnego systemu oferujemy rozwiązania typu Hosted oraz On Premises. Wdrożenie każdego z nich poprzedza analiza z Klientem jego potrzeb, ustalenia z działem IT klienta architektury, mechanizmu integracji z korporacyjnymi systemami a następnie wdrożenie. Jeśli jesteś zainteresowany takim modelem wypełnij poniższy formularz i skontaktujemy się niezwłocznie.

Szybki start

Najprostsze rozwiązanie dla szybkiego startu lub funkcjonalności, która jest potrzebna w określonym czasie (kontrakt, umowa) a następnie może być udostępniona w trybie archiwalnym. Proste uruchomienie, niezawodny system zarządzany przez Nas. Wybierz poniższy link, przejrzyj dostępne funkcjonalności i skonfiguruj rozwiązanie pod Twoje potrzeby.

Uruchom szybko system AMAGE Light

Rozwiązania dedykowane

Wersja Hosted

Rozwiązanie dedykowane dla klientów, którzy wymagają rozwiązania z pełną funkcjonalnością systemu oraz z możliwością integracji z własnymi systemami korporacyjnymi (logowania, analityki biznesowej itp.). System uruchamiany przez Nas i na naszej infrastrukturze wiodących dostawców systemów PaaS (Amazon AWS, Microsoft Azure, Google Cloud Platform). Architektura w pełni uzgadniania z odpowiednimi działami IT klientów i dostosowana do potrzeb Klienta. W pełni zarządzana przez Nas (aktualizacje, bezpieczeństwo, archiwizacja danych). Możliwość dedykowanych usług wsparcia i parametrów SLA. Wybierz tą wersję, jeśli potrzebujesz zintegrowanego systemu dla Twoich potrzeb. Wypełnij formularz i czekaj na kontakt.

Wersja On Premises

Rozwiązanie dedykowane dla klientów, którzy wymagają całkowitej izolacji systemów na własnej infrastrukturze IT. Funkcjonalnie odpowiada systemowi w wersji Hosted, z tym że infrastrukturą wykorzystywaną jest infrastruktura klienta. Każde takie wdrożenie poprzedza analiza wymagań klienta, opracowanie architektury i planu wdrożenia. AMAGE Systems zapewnia usługę wdrożenia, szkoleń oraz późniejszego utrzymania systemu i jego wsparcia zgodnie z ustalonymi parametrami SLA. Rozwiązanie dla specjalnych potrzeb klientów.

Projekty archiwalne

Wersje AMAGE Light oraz Hosted w przypadku zakończenia realizacji kontraktu/zlecenia mają możliwość uruchomienia przez Nas w trybie archiwalnym. Dane i funkcjonalności systemu w trybie do odczytu są zachowywane. Pozwala to na dostęp do danych historycznych systemu bez potrzeby eksportu danych do innych formatów/systemów.

Skontaktuj się z nami

Prosimy o wypełnienie formularza i określenie swoich potrzeb. Po wysłaniu do nas wstępnej informacji skontaktujemy się niezwłocznie w celu uszczegółowenia i przedstawienia propozycji rozwiązania Państwa potrzeb.