Image

Spalarnie/Energetyka

Rozwiązania dla obszaru energetyki ekologicznej ze specjalnymi rozwiązaniami dedykowanymi zakładom termicznego przekształcania odpadów. Zestaw narzędzi ułatwiających planowanie, weryfikację i koordynację prac, rozliczeń i aspektów formalnych związanych z obszarem pozwoleń.

Systemy dla spalarni i energetyki ekologicznej

Zestaw funkcji i rozwiązań dedykowanych dla zakładów przekształcających odpady w energię. System projektowany dla praktyków i z praktykami. Rozwiązania pozwalają na skuteczne zarządzanie głównym procesem produkcyjnym zakładu ze szczególnym uwzględnieniem wymagań prawnych, formalnych oraz ekologicznych. Pełna integracja z obszarem utrzymania ruchu ułatwia zbieranie danych i ich dystrybucję do wszystkich zainteresowanych stron.

Image

Demonstracja rozwiązania, wdrożenie, zakup

Image

Plany produkcyjne

Jednymi z kluczowych narzędzi wspierających działanie zakładów termicznego przekształcania odpadów komunalnych są systemy wspierające podejmowanie decyzji związanych z aktualną produkcją zakładu w porównaniu z zaplanowanymi kluczowymi wskaźnikami. Dane te wynikają zarówno z uwarunkowań prawnych, umów z dostawcami oraz ustaleniami z jednostkami samorządowymi i instytucjami ochrony środowiska. System AMAGE wspiera te działania dostarczając spójną platformę pozwalającą na zaawansowane analizy rzeczywistych, planowanych i prognozowanych planów produkcyjnych. Umożliwiamy szybki dostęp do danych oraz platformę, w której wszyscy uczestnicy procesu dostarczają danych do jednego systemu.

1

Plany produkcji miesięczne/roczne

2

Weryfikacja z rzeczywistymi parametrami produkcyjnymi

3

Wizualizacje i analityka graficzna danych

Monitorowanie parametrów produkcji

Rejestracja wartości parametrów produkcyjnych, generacja energii, zużycia czynników chemicznych oraz parametry wydajnościowe są niezbędne do poprawnej organizacji pracy zakładu. AMAGE pozwala na elastyczne definiowanie reguł i mechanizmów generowania takich danych. Poprzez definicję parametrów, limitów ilościowych, czasowych i terminowych wraz ze wskazaniem osób odpowiedzialnych za raportowanie ułatwiamy koordynację tych prac i wprowadzanie danych do jednego spójnego systemu. Dodatkowe mechanizmy powiadamiania, notyfikacji i określania obszarów odpowiedzialności pozwalają na umożliwienie podejmowania szybkich decyzji przez osoby koordynujące te obszary.

1

Reguły zbierania danych produkcyjnych

2

Odpowiedzialność i raportowanie

3

Notyfikacje, raporty i reguły odpowiedzialności

Image
Image

Monitoring produkcji energii

Zakład termicznego przekształcania odpadów komunalnych generuje znaczne ilości energii cieplnej i elektrycznej. Za pomocą naszego rozwiązania użytkownicy otrzymują systemy wizualizacji danych dla dyspozytorni ale również dane analityczne dla pracowników odpowiedzialnych za sprzedaż i administrację całym zakładem. Zintegrowane mechanizmy analizy cen rynków energii elektrycznej oraz opracowane przez nas własne algorytmy optymalizujące prace procesu pozwalają na sterowanie wydajnością zakładu uwzględniając składniki cenowe oraz możliwości produkcyjne zakładu. System pozwala na szybką i pełną analizę możliwości produkcyjnych zakładu.

1

Pomiary generacji i zużycia energii

2

Wizualizacje produkcyjne i finansowe

3

Platforma analityczna dla rynków energii TGE i PSE

Pozwolenie Zintegrowane

Zespoły odpowiedzialne za obszar zgodności pracy zakładu z wydanym Pozwoleniem Zintegrowanym otrzymują narzędzie do zarządzania wszystkimi informacjami w jednym miejscu. Integracja danych środowiskowych z danymi pochodzącymi z systemów produkcyjnych umożliwia szybkie sprawne podejmowanie decyzji oraz realizacji obowiązków raportowych do zewnętrznych jednostek odpowiedzialnych za aspekty ochrony środowiska. Słowniki danych, terminy, limity i harmonogramy ułatwiają zarządzanie i koordynację prac wewnątrz zakładu.

1

Reguły zgodności z Pozwoleniem Zintegrowanym

2

Słowniki i powiadomienia z zakresu sprawozdawczości

3

Wizualizacje i bieżące raportowanie

Image
Image

Raporty formalne

System AMAGE poprzez integrację wielu informacji pochodzących z systemów utrzymania ruchu, systemów produkcyjnych, systemów typu DCS oraz własnych danych procesowych pozwala na automatyzację wielu czynności raportowych. Poprzez dane wynikające z Pozwolenia Zintegrowanego oraz dane dotyczące generacji i zużycia energii w zakładzie możemy automatycznie generować szereg raportów formalnych wymaganych do przedstawienia do zewnętrznych jednostek. Raporty dla Agencji Rynku Energii (ARE) generowane są automatycznie na podstawie własnej produkcji oraz zestawu danych dotyczących elektrycznych obszarów rozliczeniowych wewnątrz zakładu. Raporty środowiskowe wynikające z reguł Pozwolenia Zintegrowanego pozwalają na szybkie i sprawne zarządzanie tymi obszarami jednocześnie usprawniając i koordynując wprowadzanie wszystkich informacji źródłowych.

1

Raporty ARE - G10, G10.m

2

Raporty środowiskowe

3

Rozliczenia energetyczne TGE/PSE

Nasze artykuły w tym obszarze

Intro – Pracownicy – harmonogramy pracowników
2024-04-05Utrzymanie ruchu
Intro – Pracownicy – harmonogramy pracowników
Harmonogramy pracowników - nowy moduł ułatwiający planowanie obecności pracowników i bilansowanie zmian
Więcej »
Poznaj system – obchody
2022-07-25Produkcja, Utrzymanie ruchu
Poznaj system – obchody
Poznaj system ! Zakres zakładów przemysłowych. Obchody techniczne i funkcjonalne. Rejestracja czynności okresowych.
Więcej »
Poznaj system – przeglądy roczne
2022-07-18Utrzymanie ruchu
Poznaj system – przeglądy roczne
Poznaj system ! Obszar zakładów przemysłowych i przeglądy roczne wraz z organizacją prac kontrolnych i inspekcji.
Więcej »

Wspólne moduły

Image