Zgłoszenia serwisowe

System rejestracji, zarządzania i koordynacji prac nad zdarzeniami serwisowymi. Dla każdego zasobu w systemie (urządzenia, konstrukcji, elementu konstrukcyjnego) można przydzielić zgłoszenie serwisowe, określić proces jego obiegu, zdefiniować stany i typy zdarzeń, które użytkownik określa podczas rejestracji zdarzeń. Dodatkowo można zintegrować system z wydaniem magazynowym oraz innymi dodatkowymi usługami zewnętrznymi lub wewnętrznymi (przepracowane godziny) tak aby dokładnie panować nad kosztami reakcji serwisowych. Analizy niezawodnościowe - MTBF, MTTR, wykresy i raporty pozwalają określać krytyczne punkty infrastruktury oraz decydować o planach modernizacyjnych

Obieg zgłoszeń

Definicja obiegu zgłoszeń i kategoryzacji
Image

Obieg zgłoszeń

01
Definicja typów i stanów zgłoszeń
Typ zgłoszeń pozwala na jasne określenie zakresu i kategorii zgłoszenia. Umożliwia priorytetyzację oraz odpowiednią dystrybucję zdarzeń do odpowiednich działów. Stany umożliwiają określenie odpowiedniego statusu zgłoszeń oraz zdefiniowanie przebiegu informacji w trakcie realizacji prac nad zdarzeniem
02
Automatyzacja i powiadamianie
System umożliwia tworzenie elastycznych powiadomień dla użytkowników w formie wiadomości wewnętrznych lub powiadomień mailowych. Język skryptowy umożliwia dowolne kształtowanie treści wiadomości i reguł przetwarzania.

Zużycie magazynowe i usługi

01
Zużycie magazynowe dla zgłoszenia
Dla każdego zgłoszenia serwisowego istnieje możliwość przydzielenie zużycia magazynowego. Zużycie jest deklarowane w trakcie realizacji zgłoszenia a następnie podczas zamykania zgłoszenia bilansowane ze stanem faktycznym magazynu. Pozwala to na efektywną realizację prac serwisowych i poprawne rozliczenie tylko zużytych materiałów.
02
Usługi zewnętrzne i wewnętrzne
Dołączenie do zgłoszenia serwisowego wprowadzanych usług, które pochodzą z centralnego słownika usług, pozwala na powiązanie dodatkowych źródeł kosztów do realizacji zgłoszenia. Czy to są prace zewnętrzne, faktury firm serwisowych czy wewnętrzne takie jak przepracowane godziny oraz inne koszty organizacyjne.

Zużycie magazynowe i usługi

Powiązanie ruchu magazynowego oraz usług wewnętrznych/zewnętrznych
Image

Analiza niezawodnościowa

Parametry realizacji prac serwisowych
Image

Analiza niezawodnościowa

01
Analiza zgłoszeń i ich kategoryzacja
System posiada dodatkowe automatyczne analizatory dotyczące analizy i kategoryzacji zgłoszeń. Pozwala to wykryć zdarzenia dla tej samej grupy urządzeń wcześniej i powiadomić odpowiednie osoby o takich możliwych zdarzeniach.
02
Analiza parametrów MTBF, MTTR
Dodatkowe analizy niezawodnościowe na podstawie prowadzonych prac serwisowych pozwalają na diagnostykę prowadzonych prac serwisowych i wspierają podejmowanie optymalnych decyzji organizacyjnych i technicznych.

Rozbudowany system obsługi serwisowej dla firm serwisowych