Najem urządzeń

Rozliczanie najmu urządzeń drobnych (silniki, pompy, wiertarki) może być zajęciem czasochłonnym i uciążliwym. Śledzenie aktualnych posiadaczy urządzeń, rozliczanie z dostawcami lub użytkownikami wymaga rozwiązań, które będą wspierać w tym koordynatora tego obszaru. Rozwiązania oferowane przez poszczególnych dostawców mogą nie zawsze być odpowiednie dla klientów - czy to ze względu na dostosowanie się głównie do własnego asortymentu czy braku możliwości integracji z korporacyjnymi mechanizmami rozliczeń finansowych lub autoryzacji. Rozwiązanie wewnątrz naszego systemu rozwiązuje wszystkie te problemy.

Słowniki asortymentu

Import danych słownikowych i cen najmu
Image

Słowniki asortymentu i cenniki

01
Import danych rozliczeniowych
Import danych rozliczeniowych, asortyment wraz z cenami najmu. Rozliczenia uwzględniają specyfikę i słowniki oferowane przez dostawców z podziałem na ceny dzienne, tygodniowe i miesięczne.
02
Dokumentacja zdjęciowa
Dodatkowa dokumentacja zdjęciowa podczas importu danych pozwala użytkownikom końcowym zobaczyć informacje o zamawianych urządzeniach w sposób wizualny.
03
Porównania cen przy zamówieniach
W przypadku wdrożeń korzystających w wielu dostawców system może przedstawiać w trakcie zamówień ceny danego asortymentu względem dostawców i sugerować optymalne ścieżki zamawiania.

Rozliczenie dostawców

01
Integracja z mechanizmem dostaw/zwrotów
System najmu jest zintegrowany z mechanizmem realizacji dostaw/zwrotów. Pozwala na szybkie tworzenie zamówień na urządzenia i automatyzację dostaw wraz z rozpoczęciem naliczania najmu.
02
Rozliczenie najmów względem dostawców
AMAGE rozlicza najmy zrealizowane względem danego dostawcy w cyklach miesięcznych. Automatycznie uwzględniane są wszystkie informacje dotyczące czasu najmu, wstrzymań najmu oraz potencjalnych zgłoszeń dotyczących usterek podczas, których najem nie jest naliczany. Generowane raporty pozwalają w szczegółowy sposób śledzić koszty i rozliczać się z dostawcami.

Rozliczenia dostawców

Miesięczne rozliczenia aktywnych najmów
Image

Rozliczenia użytkowników

Rozliczenie najmu na centra kosztów
Image

Rozliczenie pracowników/podwykonawców

01
Rozliczenie najmów względem użytkowników
System umożliwia śledzenie wewnętrznego obiegu wynajmowanych urządzeń. Rozliczenie najmu w cyklu miesięcznym dla poszczególnych użytkowników systemu pozwala na szczegółowe podzielenie kosztów najmu względem dostawcy na wewnętrznych użytkowników.
02
Podział na centra kosztów
Każdy najem wewnętrzny może być skojarzony z określonym centrem kosztów. Najmy w takim obszarze pozwalają na ścisłe śledzenie kosztów dodatkowych z podziałem na obiekty i elementy konstrukcyjne lub wybrane zlecenia pracy dla prac utrzymaniowych.
03
Historia najmu i statystyki
W każdym momencie dostępna jest pełna historia wynajmowanego urządzenia wraz z informacjami o kosztach rozliczeń wewnętrznych i z dostawcami. System śledzi historię urządzenia nawet w przypadku ponownego powrotu danego urządzenia na miejsce eksploatacji.

Obieg najmu urządzeń

01
Wypożyczenie od dostawcy/magazynu centralnego
Urządzenia mogą być wynajmowane bezpośrednio od dostawcy z procedurą dostawy/zwrotu lub można wykorzystać wewnętrzny magazyn urządzeń. W każdym przypadku najem jest kontrolowany i istnieje informacja o kosztach i terminach wykorzystania urządzenia.
02
Przekazywanie pomiędzy użytkownikami
System pozwala na dowolne przekazywanie urządzeń pomiędzy użytkownikami systemu. Realizowane jest to wieloetapowo z procedurami zapytania/akceptacji i przekazania urządzenia pomiędzy stronami. Wszystkie operacje są automatycznie i spójnie rozliczane w cyklach miesięcznych.
03
Procedura akceptacji zwrotów i sprawdzenia zwrotów
Zwroty urządzeń do dostawcy inicjowane przez użytkowników końcowych mogą przechodzić procedurę akceptacji przez koordynatorów obszaru. Umożliwia to elastyczne kształtowanie procedur i przekazywanie urządzeń pomiędzy obiektami bez konieczności zwracania ich do dostawcy.

Obieg najmu

Obieg i procedury najmu i przekazywania urządzeń
Image

Kalibracje i sprawdzenia

Sprawdzenia poprawności urządzeń
Image

Kalibracje i sprawdzenia

01
Protokoły kontrolne urządzeń
System pozwala na integrację mechanizmu kart kontrolnych i procedur okresowych inspekcji dla urządzeń wynajmowanych oraz własnych. Pozwala to na posiadanie pełnej dokumentacji atestacyjnej urządzeń.
02
Okresowe weryfikacje i kalibracje
Dla każdego typu urządzeń można określić wymagane okresy kalibracji. System przypomina o ich realizacji oraz ułatwia te procedury łącznie z wyborem laboratorium kalibracyjnego.

Wstrzymania najmu/zgłoszenia serwisowe

01
Zgłoszenia serwisowe do aktywnych najmów
System umożliwia utworzenie zgłoszeń serwisowych do urządzeń z aktywnym najmem. Zgłoszenia takie jak awaria automatycznie wstrzymują naliczanie najmu. System udostępnia całą historię zdarzeń oraz możliwość ich obiegu tak jak dla obszaru zgłoszeń serwisowych.
02
Planowe wstrzymania najmów
System umożliwia określanie dowolnych okresów wstrzymania najmu. Definicje pozwalają na określenie współczynników korekty oraz okresu ich obowiązywania. Wszystkie informacje wpływają na mechanizmy rozliczeniowe.
03
Wymiana urządzeń
W przypadku wystąpienia awarii urządzenia, które wymaga wymiany go przez dostawcę system automatycznie realizuje taką procedurę wspierając użytkownika w operacji wymiany urządzeń. Pozwala to na bezproblemową obsługę wszystkich typów niechcianych zdarzeń w systemie.

Wstrzymania najmu

Wstrzymania i incydenty serwisowe podczas eksploatacji
Image