Najem urządzeń

Rozliczanie najmu urządzeń drobnych (silniki, pompy, wiertarki) może być zajęciem czasochłonnym i uciążliwym. Śledzenie aktualnych posiadaczy urządzeń, rozliczanie z dostawcami lub użytkownikami wymaga rozwiązań, które będą wspierać w tym koordynatora tego obszaru. Rozwiązania oferowane przez poszczególnych dostawców mogą nie zawsze być odpowiednie dla klientów - czy to ze względu na dostosowanie się głównie do własnego asortymentu czy braku możliwości integracji z korporacyjnymi mechanizmami rozliczeń finansowych lub autoryzacji. Rozwiązanie wewnątrz naszego systemu rozwiązuje wszystkie te problemy.

Słowniki asortymentu

Import danych słownikowych i cen najmu
Image

Słowniki asortymentu i cenniki

1
Import danych rozliczeniowych
Import danych rozliczeniowych, asortyment wraz z cenami najmu. Rozliczenia uwzględniają specyfikę i słowniki oferowane przez dostawców z podziałem na ceny dzienne, tygodniowe i miesięczne.
2
Dokumentacja zdjęciowa
Dodatkowa dokumentacja zdjęciowa podczas importu danych pozwala użytkownikom końcowym zobaczyć informacje o zamawianych urządzeniach w sposób wizualny.
3
Porównania cen przy zamówieniach
W przypadku wdrożeń korzystających w wielu dostawców system może przedstawiać w trakcie zamówień ceny danego asortymentu względem dostawców i sugerować optymalne ścieżki zamawiania.

Rozliczenie dostawców

1
Integracja z mechanizmem dostaw/zwrotów
System najmu jest zintegrowany z mechanizmem realizacji dostaw/zwrotów. Pozwala na szybkie tworzenie zamówień na urządzenia i automatyzację dostaw wraz z rozpoczęciem naliczania najmu.
2
Rozliczenie najmów względem dostawców
AMAGE rozlicza najmy zrealizowane względem danego dostawcy w cyklach miesięcznych. Automatycznie uwzględniane są wszystkie informacje dotyczące czasu najmu, wstrzymań najmu oraz potencjalnych zgłoszeń dotyczących usterek podczas, których najem nie jest naliczany. Generowane raporty pozwalają w szczegółowy sposób śledzić koszty i rozliczać się z dostawcami.

Rozliczenia dostawców

Miesięczne rozliczenia aktywnych najmów
Image

Rozliczenia użytkowników

Rozliczenie najmu na centra kosztów
Image

Rozliczenie pracowników/podwykonawców

1
Rozliczenie najmów względem użytkowników
System umożliwia śledzenie wewnętrznego obiegu wynajmowanych urządzeń. Rozliczenie najmu w cyklu miesięcznym dla poszczególnych użytkowników systemu pozwala na szczegółowe podzielenie kosztów najmu względem dostawcy na wewnętrznych użytkowników.
2
Podział na centra kosztów
Każdy najem wewnętrzny może być skojarzony z określonym centrem kosztów. Najmy w takim obszarze pozwalają na ścisłe śledzenie kosztów dodatkowych z podziałem na obiekty i elementy konstrukcyjne lub wybrane zlecenia pracy dla prac utrzymaniowych.
3
Historia najmu i statystyki
W każdym momencie dostępna jest pełna historia wynajmowanego urządzenia wraz z informacjami o kosztach rozliczeń wewnętrznych i z dostawcami. System śledzi historię urządzenia nawet w przypadku ponownego powrotu danego urządzenia na miejsce eksploatacji.

Obieg najmu urządzeń

1
Wypożyczenie od dostawcy/magazynu centralnego
Urządzenia mogą być wynajmowane bezpośrednio od dostawcy z procedurą dostawy/zwrotu lub można wykorzystać wewnętrzny magazyn urządzeń. W każdym przypadku najem jest kontrolowany i istnieje informacja o kosztach i terminach wykorzystania urządzenia.
2
Przekazywanie pomiędzy użytkownikami
System pozwala na dowolne przekazywanie urządzeń pomiędzy użytkownikami systemu. Realizowane jest to wieloetapowo z procedurami zapytania/akceptacji i przekazania urządzenia pomiędzy stronami. Wszystkie operacje są automatycznie i spójnie rozliczane w cyklach miesięcznych.
3
Procedura akceptacji zwrotów i sprawdzenia zwrotów
Zwroty urządzeń do dostawcy inicjowane przez użytkowników końcowych mogą przechodzić procedurę akceptacji przez koordynatorów obszaru. Umożliwia to elastyczne kształtowanie procedur i przekazywanie urządzeń pomiędzy obiektami bez konieczności zwracania ich do dostawcy.

Obieg najmu

Obieg i procedury najmu i przekazywania urządzeń
Image

Kalibracje i sprawdzenia

Sprawdzenia poprawności urządzeń
Image

Kalibracje i sprawdzenia

1
Protokoły kontrolne urządzeń
System pozwala na integrację mechanizmu kart kontrolnych i procedur okresowych inspekcji dla urządzeń wynajmowanych oraz własnych. Pozwala to na posiadanie pełnej dokumentacji atestacyjnej urządzeń.
2
Okresowe weryfikacje i kalibracje
Dla każdego typu urządzeń można określić wymagane okresy kalibracji. System przypomina o ich realizacji oraz ułatwia te procedury łącznie z wyborem laboratorium kalibracyjnego.

Wstrzymania najmu/zgłoszenia serwisowe

1
Zgłoszenia serwisowe do aktywnych najmów
System umożliwia utworzenie zgłoszeń serwisowych do urządzeń z aktywnym najmem. Zgłoszenia takie jak awaria automatycznie wstrzymują naliczanie najmu. System udostępnia całą historię zdarzeń oraz możliwość ich obiegu tak jak dla obszaru zgłoszeń serwisowych.
2
Planowe wstrzymania najmów
System umożliwia określanie dowolnych okresów wstrzymania najmu. Definicje pozwalają na określenie współczynników korekty oraz okresu ich obowiązywania. Wszystkie informacje wpływają na mechanizmy rozliczeniowe.
3
Wymiana urządzeń
W przypadku wystąpienia awarii urządzenia, które wymaga wymiany go przez dostawcę system automatycznie realizuje taką procedurę wspierając użytkownika w operacji wymiany urządzeń. Pozwala to na bezproblemową obsługę wszystkich typów niechcianych zdarzeń w systemie.

Wstrzymania najmu

Wstrzymania i incydenty serwisowe podczas eksploatacji
Image