Serwis zewnętrzny

System zdarzeń serwisowych systemu AMAGE może być rozbudowany o zaawansowane właściwości niezbędne do prowadzenia serwisu zewnętrznego/producenckiego. Wszystkie informacje zapisywane w systemie pozwalają na zgłaszanie, rejestrowanie, obsługę i rozliczenie zdarzeń serwisowych w ramach prowadzonych przez firmę umów serwisowych ze swoimi Klientami. Możliwości kategoryzacji usług, materiałów oraz dodatkowych prac pozwala na dokładne rozliczanie finansowe zgłoszeń. Rozbudowany mechanizm protokołów serwisowych pozwoli na zarejestrowanie wszystkich wizyt u klienta i napraw w centrum serwisowym. System integruje się z mechanizmem kart kontrolnych i inspekcji dostarczając pełnię informacji o prowadzonych pracach dla zasobów klienta. Wszystkie te informacje mogą być udostępnione, w ograniczonym definiowanym przez użytkownika zakresie, Klientowi przez dedykowany Portal Klienta.

Zgłoszenia serwisowe

Zgłoszenia serwisowe z rozszerzonymi danymi
Image

Zgłoszenia serwisowe

01
Zgłoszenia serwisowe
Zgłoszenia serwisowe z możliwością zgłaszania awarii, usterek, konieczności wizyt serwisowych oraz prac kontrolnych. Dostęp do historii zleceń, grupowanie względem raportowanych urządzeń. Możliwość raportowania zdarzeń dla elementów składowych urządzeń (struktura wewnętrzna)
02
Stany, typy i obieg informacji dot. zgłoszeń
Typ zgłoszeń pozwala na jasne określenie zakresu i kategorii zgłoszenia. Umożliwia priorytetyzację oraz odpowiednią dystrybucję zdarzeń do odpowiednich działów. Stany umożliwiają określenie odpowiedniego statusu zgłoszeń oraz zdefiniowanie przebiegu informacji w trakcie realizacji prac nad zdarzeniem
03
Szczegółowe informacje handlowe
Szczegółowe informacje handlowe dotyczące klienta, urządzeń, terminów gwarancji i obsługi, terminów wdrożeń i uruchomień. Automatyczne wyliczanie terminów realizacji wsparcia i gwarancji. Informacje techniczne dotyczące sprzedaży, kontraktów i informacji handlowej ułatwiającej rozliczenia.

Usługi i materiały

01
Magazyny księgowe i podręczne
Magazyny księgowe z możliwością synchronizacji stanów z głównych magazynów finansowo-księgowych. Magazyny podręczne i lokalne, z możliwością elastycznego tworzenia i zarządzania nimi.
02
Zużycie materiałowe do zgłoszeń i protokołów
Dla każdego zgłoszenia serwisowego istnieje możliwość przydzielenie zużycia magazynowego. Zużycie jest deklarowane w trakcie realizacji zgłoszenia a następnie podczas zamykania zgłoszenia bilansowane ze stanem faktycznym magazynu. Pozwala to na efektywną realizację prac serwisowych i poprawne rozliczenie tylko zużytych materiałów.
03
Dodatkowe usługi i rozliczenia
Dołączenie do zgłoszenia serwisowego wprowadzanych usług, które pochodzą z centralnego słownika usług, pozwala na powiązanie dodatkowych źródeł kosztów do realizacji zgłoszenia. Czy to są prace zewnętrzne, faktury firm serwisowych czy wewnętrzne takie jak przepracowane godziny oraz inne koszty organizacyjne.

Usługi i materiały

Zużycie materiałów i dodatkowe usługi
Image

Protokoły serwisowe

Szczegółowe rozliczenie wyjazdów serwisowych
Image

Protokoły serwisowe

01
Protokół wykonania prac serwisowych
Rozbudowa zdarzenia serwisowego o wyjazdy serwisowe i powiązane z nim protokoły serwisowe. Wszystkie informacje niezbędne do rozliczenia wyjazdu z listą elementów zużytych z magazynu wraz z ich numerami seryjnymi.
02
Szczegółowe dane, rozliczenia i podpisy
Szczegółowe rozliczenia kosztów, roboczogodzin i kosztów dojazdu. Informacje o pełnej realizacji wyjazdu, zgodność z polityką bezpieczeństwa. Informacje o uczestnikach. Elektroniczne podpisy wykonawców i akceptujących.
03
Raporty z dokumentacją zdjęciową
Raporty przeprowadzonych prac z dokumentacją zdjęciową. Dowolne możliwości kształtowania wyglądu i prezentowanych danych. Wbudowane zdjęcia z wykonanych prac.

Portal klienta

01
Portal WWW dla integracji klientów
Dedykowany portal klienta. Udostępnienie informacji o prowadzonych pracach serwisowych na urządzeniach Klienta. Dostęp do możliwości zgłaszania usterek oraz komunikacji dotyczącej prowadzonych prac.
02
Historia zgłoszeń, prac i zleceń
Historia zgłoszeń, dostęp do informacji o realizowanych pracach grupowane w zlecenia oraz kontrakty. Wszystkie informacje dotyczące urządzeń dostępne dla użytkownika. Możliwość identyfikacji urządzeń przez skanowanie kodów (1D/2D) montowanych w trakcie produkcji.
03
Dostęp do dokumentacji urządzeń i protokołów
Dostęp do dokumentacji urządzeń, certyfikatów oraz wszystkich informacji typu protokoły serwisowe, protokoły prac kontrolnych itp. Wszystkie informacje dostępne dla Klienta w jednym spójnym miejscu.

Portal klienta

Dostęp klienta do informacji i danych urządzeń
Image