Kontrakty/Projekty

Każdy system, który obejmuje swoim zakresem funkcje związane z budową, produkcją lub utrzymaniem technicznym zakładu powinien posiadać możliwość grupowania prac w zakresy. W systemie AMAGE dostępna jest wielopoziomowa kategoryzacja i grupowanie planowanych i wykonywanych prac.

Kontrakty

Grupowanie prac na główne obszary rozliczeniowe
Image

Kontrakty

01
Kontrakt i jego definicje
Kontrakt pozwala na grupowanie poszczególnych zadań, czynności oraz powiązanych zasobów zapisanych w systemie. Jest centralnym definicji i analizy centrum kosztów.
02
Odpowiedzialności
W ramach kontraktu definiowane są odpowiedzialności użytkowników w zakresie akceptacji i koordynacji prac np. koordynatorzy prac budowlanych.
03
Właściwości dostawców
Względem kontraktu definiowane są właściwości dostawców określane na poziomie pojedynczego kontraktu. Dane te to terminy dostaw, czas reakcji na reklamację itp.

Obiekty/Zakresy prac

01
Zakres kontraktu
Zakres kontraktu/obiekt to element składowy kontraktu. Pozwala to na podział kontraktu na naturalnie występujące grupy czynności lub zasobów związane np. z produkcją, dostawą, montażami lub elementy kontraktu odpowiadające zakresom umowy.
02
Obiekty konstrukcyjne
Obiekt konstrukcyjny pozwala na definicję danych specyficznych dla prac budowlanych podzielonych na prace obszarowe. Zakres prac będzie obejmował w takim przypadku most, wiadukt lub inny obiekt konstrukcyjny.
03
Zlecenia i konta rozliczeniowe
W ramach zakresu kontraktu/obiektu konstrukcyjnego grupowane są tworzone zlecenia pracy - czyli grupy czynności. W tym obszarze definiujemy również konta rozliczeniowe ułatwiające rozliczanie finansowe prowadzonych prac.

Obiekty/Zakresy prac

Zakresy prac w kontrakcie/umowie lub obiekty konstrukcyjne do wykonania
Image

Zlecenia pracy

Zlecenie grupujące czynności w kontekście rozliczenia prac
Image

Zlecenia pracy

01
Zlecenie zestawu prac
Zlecenia pracy pozwalają grupować zestawy czynności wykonywanych podczas pracy. Zlecenie pracy może być powiązane z centrum kosztów lub elementem nadrzędnym tj. kontraktem/zakresem kontraktu. Może posiadać zdefiniowane terminy wykonania, rzeczywiste dane realizacyjne oraz osobę odpowiedzialną za zamknięcie danego zlecenia i osoby akceptujące prace.
02
Właściwości rozliczeń i osób uczestniczących
Zlecenie pracy przechowuje kontretne informacje dotyczące właściwości rozliczeń, zamówień, dostaw i zwrotów. Może posiadać skojarzone miejsce składowania w magazynach systemu. Dodatkowym elementem definicyjnym jest możliwość przypisiania odpowiednich osób (pracowników, podwykonawców) z określeniem ich uprawnień do wykonywania określonych czynności (akceptacja dostaw itp.) dla pracy z interfejsem mobilnym aplikacji
03
Zestawy prac z zakresu produkcji, serwisu i obrotu zasobami
Zlecenie pracy grupuje również wszystkie prace związane z nadzorem wykonania czynności, produkcją, planem produkcji/konstrukcji oraz zgłoszeniami serwisowymi i inspekcjami wykonywanymi w trakcie danego zlecenia.

Elementy konstrukcyjne

01
Elementy obiektów konstrukcyjnych
Element konstrukcyjny to część składowa obiektu konstrukcyjnego. Podział pozwala na bardzo szczegółowe określenie wymagań dla poszczególnych składowych np. konstrukcji mostu/przepustu i rozliczanie/śledzenie czynności w danym zakresie.
02
Właściwości budowlane i rozliczeniowe
W elemencie konstrukcyjnym definiujemy wszystkie właściwości budowlane danego elementu, jego parametry i ustalenia np. z dostawcami. Określenie właściwości dzierżawy szalunków lub urządzeń drobnych pozwalają na bardzo elastyczne definiowanie zależności zgodnych z podpisanymi kontraktami.
03
Plan prac, czynności i obieg dostaw/zwrotów
Element konstrukcyjny zawiera również dokumentację w formie załączników, ale też plan konstrukcji, który służy jako element początkowy dla procedury zamówień. Umożliwia to śledzenie obiegu i na bieżąco kompletności konstrukcji danego elementu.

Elementy konstrukcyjne

Grupowanie prac w zakresie obiektów konstrukcyjnych
Image