Kontrakty/Projekty

Każdy system, który obejmuje swoim zakresem funkcje związane z budową, produkcją lub utrzymaniem technicznym zakładu powinien posiadać możliwość grupowania prac w zakresy. W systemie AMAGE dostępna jest wielopoziomowa kategoryzacja i grupowanie planowanych i wykonywanych prac.

Kontrakty

Grupowanie prac na główne obszary rozliczeniowe
Image

Kontrakty

1
Kontrakt i jego definicje
Kontrakt pozwala na grupowanie poszczególnych zadań, czynności oraz powiązanych zasobów zapisanych w systemie. Jest centralnym definicji i analizy centrum kosztów.
2
Odpowiedzialności
W ramach kontraktu definiowane są odpowiedzialności użytkowników w zakresie akceptacji i koordynacji prac np. koordynatorzy prac budowlanych.
3
Właściwości dostawców
Względem kontraktu definiowane są właściwości dostawców określane na poziomie pojedynczego kontraktu. Dane te to terminy dostaw, czas reakcji na reklamację itp.

Obiekty/Zakresy prac

1
Zakres kontraktu
Zakres kontraktu/obiekt to element składowy kontraktu. Pozwala to na podział kontraktu na naturalnie występujące grupy czynności lub zasobów związane np. z produkcją, dostawą, montażami lub elementy kontraktu odpowiadające zakresom umowy.
2
Obiekty konstrukcyjne
Obiekt konstrukcyjny pozwala na definicję danych specyficznych dla prac budowlanych podzielonych na prace obszarowe. Zakres prac będzie obejmował w takim przypadku most, wiadukt lub inny obiekt konstrukcyjny.
3
Zlecenia i konta rozliczeniowe
W ramach zakresu kontraktu/obiektu konstrukcyjnego grupowane są tworzone zlecenia pracy - czyli grupy czynności. W tym obszarze definiujemy również konta rozliczeniowe ułatwiające rozliczanie finansowe prowadzonych prac.

Obiekty/Zakresy prac

Zakresy prac w kontrakcie/umowie lub obiekty konstrukcyjne do wykonania
Image

Zlecenia pracy

Zlecenie grupujące czynności w kontekście rozliczenia prac
Image

Zlecenia pracy

1
Zlecenie zestawu prac
Zlecenia pracy pozwalają grupować zestawy czynności wykonywanych podczas pracy. Zlecenie pracy może być powiązane z centrum kosztów lub elementem nadrzędnym tj. kontraktem/zakresem kontraktu. Może posiadać zdefiniowane terminy wykonania, rzeczywiste dane realizacyjne oraz osobę odpowiedzialną za zamknięcie danego zlecenia i osoby akceptujące prace.
2
Właściwości rozliczeń i osób uczestniczących
Zlecenie pracy przechowuje kontretne informacje dotyczące właściwości rozliczeń, zamówień, dostaw i zwrotów. Może posiadać skojarzone miejsce składowania w magazynach systemu. Dodatkowym elementem definicyjnym jest możliwość przypisiania odpowiednich osób (pracowników, podwykonawców) z określeniem ich uprawnień do wykonywania określonych czynności (akceptacja dostaw itp.) dla pracy z interfejsem mobilnym aplikacji
3
Zestawy prac z zakresu produkcji, serwisu i obrotu zasobami
Zlecenie pracy grupuje również wszystkie prace związane z nadzorem wykonania czynności, produkcją, planem produkcji/konstrukcji oraz zgłoszeniami serwisowymi i inspekcjami wykonywanymi w trakcie danego zlecenia.

Elementy konstrukcyjne

1
Elementy obiektów konstrukcyjnych
Element konstrukcyjny to część składowa obiektu konstrukcyjnego. Podział pozwala na bardzo szczegółowe określenie wymagań dla poszczególnych składowych np. konstrukcji mostu/przepustu i rozliczanie/śledzenie czynności w danym zakresie.
2
Właściwości budowlane i rozliczeniowe
W elemencie konstrukcyjnym definiujemy wszystkie właściwości budowlane danego elementu, jego parametry i ustalenia np. z dostawcami. Określenie właściwości dzierżawy szalunków lub urządzeń drobnych pozwalają na bardzo elastyczne definiowanie zależności zgodnych z podpisanymi kontraktami.
3
Plan prac, czynności i obieg dostaw/zwrotów
Element konstrukcyjny zawiera również dokumentację w formie załączników, ale też plan konstrukcji, który służy jako element początkowy dla procedury zamówień. Umożliwia to śledzenie obiegu i na bieżąco kompletności konstrukcji danego elementu.

Elementy konstrukcyjne

Grupowanie prac w zakresie obiektów konstrukcyjnych
Image