Zamówienia i dostawy

System umożliwia planowanie zamówień, ich realizację oraz obsługę pełnej ścieżki dostawy - załadunku, sprawdzenia w miejscu docelowym wraz z informacjami o nieścisłościach. Dla najmów i dzierżawy system obsługuje możliwość realizacji zwrotów. Dla każdego obiegu istnieje możliwość szczegółowego określenia stanów magazynowych powiązanych z zdaniami lub elementami konstrukcyjnymi na budowach. System pozwala na szczegółowe określenie wartości zakupów, miejsca ich zużycia oraz szczegółowych rozliczeń częściowych płatności dla elementów dzierżawionych.

Plany

Plan realizacji zamówień i dostaw
Image

Plany

01
Plan zapotrzebowania
Dla każdego elementu konstrukcyjnego/zlecenia pracy mogą być zdefiniowane plany zapotrzebowania. Pozwalają na import danych z projektu architektonicznego i śledzenie postępu realizacji zamówień/dostaw względem zgłoszonego zapotrzebowania.
02
Zamówienie z planu z możliwością modyfikacji
Zamówienia mogą być tworzone automatycznie na podstawie planu zapotrzebowania oraz dodatkowo modyfikowane zgodnie z aktualnymi potrzebami

Zamówienia

01
Automatyzacja tworzenia zamówienia
Zamówienia automatycznie tworzone na podstawie planów lub wymagań użytkowników z istniejącej struktury zasobów.
02
Obieg akceptacji zamówień
Obieg akceptacji zamówień pozwala na utworzenie zamówień przez użytkowników/podwykonawców a następnie ich akceptację przez koordynatorów obszaru.
03
Przesłanie zamówień do dostawcy
Obieg zamówień pozwala również na automatyczne przesłanie zamówienia do dostawcy z możliwością śledzenia postępu realizacji zamówień.

Zamówienia

Realizacja i śledzenie zamówień
Image

Dostawy

Dostawa zamówienia i jego identyfikacja
Image

Dostawy

01
Weryfikacja dostaw
Dostawy utworzone z zamówień umożliwiają realizację pełnego obiegu informacji od procedury załadunku, przez transport do sprawdzenia w miejscu docelowym. Weryfikacja realizowana za pomocą urządzeń mobilnych pozwala na rejestrację wszystkich niezbędnych informacji.
02
Identyfikacja obiektów przy dostawie
W trakcie realizacji dostaw elementów, które posiadają unikalną numerację np. urządzenia z własnymi numerami seryjnymi system pozwala na wprowadzanie takich informacji w trakcie sprawdzenia dostaw również poprzez identyfikację kodami lub techniką RFID.
03
Rejestrowanie niezgodności i osób uczestniczących w dostawie
W trakcie załadunku/sprawdzenia dostawy istnieje możliwość rejestracji niezgodności dostaw, utworzenia reklamacji oraz podpisów uczestniczących w procesie osób łącznie z osobą akceptującą dostawę.

Zwroty

01
Załadunek
Zwroty umożliwiają realizację pełnego obiegu dzierżawionych zasobów. Załadunek bezpośrednio na placu budowy pozwala na określenie elementów zwracanych bezpośrednio w miejscu ich załadunku, co znacznie ułatwia rzeczywisty obieg danych. System pozwala na zwrot dzierżawionych elementów z wielu elementów konstrukcyjnych na raz.
02
Sprawdzenie u dostawcy
Zwrot podlega podobnemu obiegowi informacji jak dostawa. AMAGE umożliwia realizację dodatkowego sprawdzenia zwrotu na magazynie dostawcy z pełną informacją o nieścisłościach i przekazanych komponentach.
03
Rozliczenie zwrotów
System pozwala na rozliczanie zwrotów w ramach elementów konstrukcyjnych oraz wykrywa nadstany i możliwości przenoszenia dzierżawionych elementów pomiędzy obiektami.

Zwroty

Zwrot dzierżaw i najmów
Image

Reklamacje

Śledzenie niezgodności dostaw
Image

Reklamacje

01
Reklamacje ilościowe i jakościowe
AMAGE w trakcie dostaw/zwrotów umożliwia utworzenie reklamacji ilościowych i jakościowych wraz z pełną dokumentacją zdjęciową. Automatycznie korygowane są również wszystkie dokumenty formalne wprowadzające materiały na magazyny lokalne.
02
Automatyzacja powiadomień dostawcy
Dostawca może być automatycznie powiadamiany o utworzeniu reklamacji do dostawy. System przekazuje informacje wraz z dokumentacją zdjęciową. Obieg reklamacji pozwala na śledzenie postępu rozwiązania spraw.
03
Rozliczenia postępu realizacji reklamacji
Rozliczenie reklamacji i jej zamknięcie może spowodować korekty stanów magazynowych jak i dokumentów źródłowych w systemie. Zachowywana jest pełna transparentność zmian w strukturach danych.

Magazynowanie

01
Magazyny i miejsca składowania, magazyny podręczne
System umożliwia utworzenie dowolnej ilości magazynów i skojarzonych z nimi miejsc składowania.
02
Stan magazynów i ich rozliczenie
AMAGE pozwala na śledzenie stanu magazynów, rozliczanie dzierżaw i przesunięć magazynowych. Wszystko może być realizowane poprzez operacje związane z czynnościami dostaw/zwrotów lub wewnętrznego zużycia asortymentu w magazynie. Ułatwione jest tworzenie raportów historii wartości magazynowej i ruchów na magazynach.,

Magazynowanie

Magazyny i miejsca składowania dostaw
Image

Integracje

Integracje z dostawcami
Image

Integracje z dostawcami

01
Portal dostawcy
Dostawcy poprzez automatyzację działań mogą otrzymać dostęp do dedykowanego portalu dostawcy, w którym zostają wprowadzane informacje o realizowanych dostawach oraz rozwiązywane są spory dotyczące reklamacji.
02
Email
Wszystkie informacje generowane w systemie mogą być, poprzez konfigurację procesu przez użytkownika, przesyłane w formie wiadomości email również do dostawcy przyśpieszając jego reakcję na te zdarzenia.
03
REST API
AMAGE udostępnia dedykowane API programistyczne dla integracji systemów informatycznych dostawców.