Wsparcie prac kablowych dla budowy nowego bloku Elektrowni Kozienice

Projekt i jego skala

Elsta Sp. z o.o. na zlecenie generalnego wykonawcy – firmy MHPSE - miała za zadanie wykonanie tras kablowych oraz ułożenie kabli na budowie bloku o mocy 1075 MW. To obecnie największy w Europie taki projekt, o wartości ponad 6,3 mld zł. Prace kablowe miały być realizowane od grudnia 2015 do lipca 2017 roku. Naprawdę projekt rozpoczął się dopiero w kwietniu 2016 roku, gdy zostały zapewnione pierwsze fronty robót. W lipcu 2017 roku projekt jest na ukończeniu – w grudniu blok został oddany do użytku.

Dane

 • Przepracowano ponad 720 tysięcy roboczogodzin
 • Zbudowano w trudnych warunkach ponad 100 km tras kablowych
 • Użyto ponad 1700 bębnów kablowych
 • Ułożono i podłączono 22 000 odcinków kabli o łącznej długości ponad 1300 km
 • Wykonano pomiary końcowe dla 95% ułożonych odcinków kabli
0
tys.
roboczogodzin
0
km
Tras kablowych
0
tys
Odcinków kabli
0
km
kabli

Wyzwania i zagrożenia

 • Projekt dynamicznie zmieniany w trakcie realizacji – prawie 70 rewizji w okresie 18 miesięcy.
 • Przewidywane spiętrzenie prac w związku ze skróconym czasem realizacji.
 • Konieczność udokumentowania zmian dlarozliczania dodatkowych prac i materiałów.
 • Dwanaście firm podwykonawczych, 20 brygad instalacyjnych – 440 pracowników równocześnie na budowie.
 • Duża liczba bębnów kablowych składowanych w wielu miejscach na rozległym placu budowy.
 • Trudne warunki realizacji, wiele możliwych kolizji z innymi pracami na budowie.

Komponenty

01
AMAGE Desktop
Aplikacja zarządzająca dla koordynatorów prac kablowych. Wszystkie informacje poprzez serwer synchronizacji przesyłane i wizualizowane były w głównej aplikacji
02
AMAGE CE/Fx
Aplikacje dedykowane dla urządzeń typu handheld oraz tablet dostosowanych do trudnych warunków środowiskowych. Umożliwiały raportowanie prac, wsparcie ekip weryfikujących oraz podłączających.
03
Oznakowanie
Dedykowane i zaprojektowane dla tego projektu oznakowanie na etykietach przeznaczonych dla wiązek kablowych. Zawierały informacje niezbędne dla procesu nadzoru ale też informacje techniczne.

Rozwiązanie

 • Rejestracja postępu prac za pomocą aplikacji mobilnej na terminalach typu handheld
 • Szczegółowe raporty z postępu prowadzonych prac kablowych
 • Raporty dla klienta – generalnego wykonawcy
  inwestycji
 • Import listy kablowej i kolejnych rewizji z rejestracją i raportowaniem wszystkich zmian
 • Zarządzanie bębnami – planowanie ich wykorzystania
 • Przechowywanie szczegółowych informacji o wszystkich odcinkach kabli
 • Możliwość zgłaszania usterek poszczegónych kabli- zarządzanie zgłoszeniami serwisowymi.
 • Planowanie pracy brygad instalacyjnych własnych i podwykonawców – zlecenia pracy
 • Prowadzenie prac sprawdzających i pomiarów za pomocą aplikacji mobilnych na tablet
 • Dostęp do dokumentacji poprzez urządzenia
  mobilne
 • Generowanie unikalnych identyfikatorów 2D i druk etykiet kablowych

Opinia

Wiedzieliśmy, że bez narzędzia informatycznego nie zdołamy zapanować nad spiętrzającymi się pracami. Nie spodziewaliśmy się jednak, że dzięki systemowi AIM i współpracy z jego dostawcą, uda się zarówno skutecznie utrzymać wysoką wydajność pracy przy układaniu kabli jak i znacząco obniżyć wielkość strat związanych z ich odpadami. Równocześnie na bieżąco prowadzona była kontrola jakości i powstawała precyzyjna dokumentacja powykonawcza. Dzięki stałej kontroli postępu prac projekt, pomimo wielu trudności, udało się z powodzeniem zrealizować.

Jacek Stankiewicz

Prezes Zarządu Elsta Sp. z o.o.
Początkowa niechęć brygad instalacyjnych do korzystania z systemu AMAGE zniknęła już po dwóch tygodniach, a po dwóch miesiącach wszyscy wiedzieliśmy, że bez Amage Installation Master nie uniknęlibyśmy poważnych problemów organizacyjnych i finansowych w projekcie, w którym zmieniło się w trakcie realizacji prawie 50% oryginalnej listy kablowej, dziennie na budowie mieliśmy nawet 400 pracowników, a tygodniowo układaliśmy ponad 80 km kabli.

Mariusz Maciąg

Kierownik Projektu

Media

Image
Image