Nadzór nad produkcją procesową
Zakład Termicznego Przekształcania Odpadów, Kraków

Otoczenie i zakres projektu

Zakład Termicznego Przekształcania Odpadów w Krakowie (Ekospalarnia) został wybudowany jako odpowiedź na potrzeby ekologiczne Krakowa. Zakład jest zlokalizowany w południowo-wschodniej części miasta Krakowa na terenie Dzielnicy XVIII - Nowa Huta, przy ul. Jerzego Giedroycia 23. Jego właścicielem i operatorem jest Krakowski Holding Komunalny SA w Krakowie. Zakład może przetworzyć w ciągu roku 220 tys. ton odpadów komunalnych.

System AMAGE w zakresie danych produkcyjnych wspiera zarządzanie nadzorem nad danymi produkcyjnymi związanymi z eksploatacją oraz materiałami dostarczanymi do zakładu i odpadami poprocesowymi. System ma za zadanie wspierać zarząd, kierownictwo w podejmowaniu optymalnych decyzji związanych z eksploatacją zakładu na podstawie rzeczywistych danych. Pracownikom system ma ułatwić i przypominać o raportowaniu danych wraz z jak największą integracją z innymi systemami IT.

0
+
monitorowanych parametrów konstrukcyjnych
0
+
raportów dla parametrów miesięcznie
0
+
uczestników raportowania

Wyzwania i zagadnienia

  • Raportowanie danych produkcyjnych z wielu systemów informatycznych oraz zdobywanych ręcznie
  • Integracja danych z systemów typu DCS, wagowych, Finansowo-Księgowych, monitoringu emisji
  • Określanie wymaganych do monitorowania parametrów produkcji
  • Określenie limitów i ograniczeń produkcji dla każdego parametru z osobna z szeroką możliwością definicji limitu (dzienny, miesięczny, roczny, zdarzeniowy)
  • Określenie odpowiedzialności osób za raportowanie danych wraz z przypominaniem o konieczności wykonania czynności
  • Narzędzia dla koordynatora tego obszaru pozwalające na analizę danych, blokowanie danych historycznych oraz pełny dostęp do historii i zdarzeń
  • Wizualizacja danych produkcyjnych w formie definiowanych wykresów, dashboardów, paneli i analityki
  • Nałożenie na dane produkcyjne danych planów produkcyjnych z możliwością monitorowania wykonania planów względem aktualnej produkcji
  • Możliwość zaawansowanego definiowania reguł wyliczeniowych dla parametrów produkcyjnych i parametrów planu produkcji umożliwiających powiązanie danych ze sobą

Komponenty

01
AMAGE Web
System wizualizacji i agregacji danych. Pozwala na dostęp do systemu z urządzeń mobilnych oraz przeglądarek internetowych. Pełna możliwość wizualizacji i analizy danych.
02
AMAGE Shell
Aplikacja dla urządzeń mobilnych udostępniająca interfejs dla systemu
03
AMAGE Aggregator
Agregatory danych fizycznych z urządzeń i zewnętrznych systemów

Opinia

System AMAGE zapewnia komfort w prowadzeniu naszego zakładu. Jest gwarantem transparentności w planowaniu i monitoringu produkcji. Po latach pracy z systemem, widzimy jak wiele możliwości on nam daje. Wszystkie te działania przekładają się na efektywność pracy, a także pozwalają na oszczędzanie czasu, pracownicy wiedzą co, i kiedy mają robić.

Wojciech Wróbel

Zastępca Dyrektora Zakładu