Utrzymanie ruchu
Zakład Termicznego Przekształcania Odpadów, Kraków

Otoczenie i zakres projektu

Zakład Termicznego Przekształcania Odpadów w Krakowie (Ekospalarnia) został wybudowany jako odpowiedź na potrzeby ekologiczne Krakowa. Zakład jest zlokalizowany w południowo-wschodniej części miasta Krakowa na terenie Dzielnicy XVIII - Nowa Huta, przy ul. Jerzego Giedroycia 23. Jego właścicielem i operatorem jest Krakowski Holding Komunalny SA w Krakowie. Zakład może przetworzyć w ciągu roku 220 tys. ton odpadów komunalnych. Do termicznego przekształcenia kierowane są zmieszane odpady komunalne wyselekcjonowane przez mieszkańców oraz inne odpady powstałe w wyniku przeróbek mechanicznych odpadów komunalnych (po procesach odzysku odpadów, tj. odpadów materiałowych, wielkogabarytowych, poremontowych).

W celu usprawnienia obiegu informacji w Zakładzie, zdecydowano się zastosować system AMAGE w zakresie wsparcia zespołów Utrzymania Ruchu.

Dane

 • Prawie 2 tysiące urządzeń zinwentaryzowane w systemie
 • Ponad 30 tys. urządzeń składowych zaimportowanych od danych producentów
 • Ponad 10 tys. obchodów i inspekcji
0
+
Urządzeń
0
tys
Aparatury i dokumentacji
0
tys
Inspekcji

Wyzwania i zagadnienia

 • Realizacja prac serwisowych w sposób ułatwiający działanie wszystkich pracowników zakładu
 • Integracja danych z systemów F-K i magazynowych w obszarze kosztów obsługi zgłoszeń serwisowych
 • Obchody techniczne kluczowych ciągów technologicznych z określonym harmonogramem wykonania
 • Integracja danych z obchodów rocznych w systemie z pełnym dostępem do wykonywanych prac i danych
 • Uporządkowana struktura urządzeń z dostępem do dokumentacji
 • Praca urządzeń mobilnych w obszarach bez dostępu do sieci teleinformatycznej

Komponenty

01
AMAGE Desktop
Aplikacja zarządzająca systemem. Umożliwia uporządkowanie struktur oraz zarządzanie obszarem operacyjnym systemu.
02
AMAGE Web
Główna aplikacja służąca do pracy w obszarze zgłoszeń serwisowych, struktury i obchodów. Dostęp do danych w formie mobilnej (telefony, tablety) jak i w formie dla urządzeń z większymi ekranami (latpopy, komputery stacjonarne)
03
AMAGE Fx
Aplikacja mobilna umożliwiająca dostęp do danych w trybie offline, realizację prac serwisowych oraz wykonywanie obchodów. Udostępnia dane urządzeń, szybką identyfikację za pomocą kodów 2D lub identyfikatoróww RFID.

Rozwiązanie

 • Import i opracowanie struktury urządzeń zakładu w formie drzew i uporządkowanej struktury wewnętrznej urządzeń (np. rozdzielnice elektryczne)
 • Opracowanie ścieżek obchodowych z zaawansowanymi danymi procesowymi, zapisem checklist, pomiarów oraz dodatkowych punktów kontrolnych wyposażonych w technologię RFID
 • Zgłoszenia serwisowe z obiegiem informacji, powiadamianiem oraz wyliczeniami wszystkich niezbędnych parametrów niezawodnościowych (MTTR, MTBF)
 • Zintegrowane karty kontrolne urządzeń podlegających przeglądom rocznym i incydentalnym. Integracja raportów z dokumentacją zdjęciową prowadzonych prac.
 • Konfiguracja urządzeń do pracy w trybie offline z automatyczną synchronizacją wykonanych prac
 • Dashboardy i panele informacyjne z informacji pochodzących z systemu w celu szybkiej diagnostyki urządzeń
 • Powiadamianie mailowe o zdarzeniach w systemie z automatyzacją reakcji i wsparcia użytkowników w podejmowaniu dalszych decyzji.

Opinia

Zdecydowaliśmy się na zastosowanie systemu AMAGE w zakresie utrzymania ruchu w naszym zakładzie. Od tego czasu AMAGE umożliwia nam cyfryzację prac wykonywanych kiedyś w formie papierowej. Z perspektywy lat mogę powiedzieć, że daje nam to wiele możliwości na wielu płaszczyznach.

Łukasz Sarga

Kierownik Utrzymania Ruchu

Media

Image
Image
Image