Poznaj system – obchody

Obszar zakładów przemysłowych

Obchody techniczne i funkcjonalne. Rejestracja czynności okresowych.

Opis funkcji:

Rozwiązanie pozwala na planowanie i nadzorowanie wykonywania obchodów technicznych w ramach działania zakładu przemysłowego. Koordynatorzy definiują listę urządzeń i punktów (lokalizacji) na trasie obchodu. Tworzą listę kontrolną obchodu, która składa się z: pytań („Czy urządzenie pracuje poprawnie ? Status kotła ?), pomiarów („Odczytaj temperaturę w przewodzie X”) oraz zadań („Zeskanuj kod RFID w punkcie kontrolnym A”). Każdy z tych elementów posiada dodatkowe cechy i funkcje.

Do skanowania wykorzystywane są tabliczki montowane na trasie obchodu wyposażone w kody 2D lub identyfikatory RFID. Po zbudowaniu listy kontrolnej określany jest harmonogram wykonania obchodu (np. co 6 godzin) wraz z określeniem parametrów akceptacji (+/- ile godzin dajemy marginesu na wykonanie). Po uruchomieniu takiego szablonu użytkownicy za pomocą urządzeń mobilnych mogą wykonać dany obchód. Aplikacja mobilna pomaga w wykonaniu odznaczając punkty już odwiedzone, wskazując potencjalne błędy pomiarów.

Po wykonaniu obchodu wszystkie dane wracają do centralnego systemu. Aplikacje mobilne pracują w trybie online (przesyłamy cały czas dane do serwera) jak i offline (przesyłamy po zakończeniu prac po odłożeniu na stację dokującą). Koordynatorzy otrzymują po wykonaniu obchodu informacje dotyczące wykonanych czynności, można agregować dane z kolejnych obchodów (wykresy, raporty), wykrywać błędy wykonania (błędne odpowiedzi, przekroczone pomiary) oraz generować raporty realizacji obchodów przez pracowników (terminowość wykonania obchodu, obecność w punktach kontrolnych). System za pomocą automatów generuje informacje w formie email, notyfikacji w aplikacji dotyczące kluczowych parametrów (raporty, alerty przekroczeń).

Zalety dla koordynatora

 • Pewność wykonywania obchodów poprzez punkty kontrolne RFID
 • Kontrola nad terminowością wykonania obchodów dla koordynatora – dostęp do danych historycznych i ich analiza

Zalety dla wykonawcy

 • Pozbycie się wypełniania papierowych kart
 • Informacje kontekstowe o urządzeniach (podpięta dokumentacja, mapy)
 • Informacje o potencjalnych błędnych pomiarach i uszkodzeniach urządzeń
 • Przypominanie o wykonaniu obchodu
 • Małe i poręczne urządzenia z czytelnym i prostym interfejsem

Wartość inwestycji i oszczędności:

 • koszt braku nadzoru nad wykonywaniem obchodów i uszkodzeniem urządzeń w tym czasie – nie wykonywane obchody, fałszowane raporty, wykonywanie obchodów „na biurku”
 • koszt braku dostępu do informacji historycznej i wykrycia potencjalnych zmian w danych pomiarowych nie wykrywanych za pomocą pojedynczego pomiaru

Użytkownicy:

 • Wykonawca obchodów (obchodowy) – wykonuje obchody i zapisuje historię za pomocą urządzeń mobilnych
 • Koordynator/kierownik utrzymania ruchu – tworzy/modyfikuje ścieżki obchodowe, definiuje harmonogramy prac obchodowych, weryfikuje wykonanie prac, analizuje czynności oraz wyniki pomiarów

Komponenty:

 • Aplikacja AMAGE Web Desktop – dla koordynatora – zarządzanie i przeglądanie danych
 • Aplikacja AMAGE Fx – dla wykonawcy (dedykowane urządzenia) – wykonanie czynności
 • Terminal/tablet rugged + stacja dokująca – urządzenie z aplikacją Fx
 • Etykiety/tabliczki kontrolne – technologia RFID, kody 2D do identyfikacji punktów kontrolnych