Poznaj system – dystrybucja magazynowa

Obszar budowlany

Dystrybucja magazynowa na budowie. Nadzór nad obrotem materiału od dostaw do zużycia w miejscu pracy

Opis funkcji:

Rozwiązanie pozwala na zarządzanie obrotem magazynowym na placu budowy. Bardzo często w systemach ERP bywa tak, że systemy magazynowe nie do końca potrafią odwzorować wszystkie działania realizowane na budowie oraz są nastawione na formalny obrót księgowy. Nasze rozwiązanie skupia się na części operacyjnej placu budowy i dostarcza rozwiązania pozwalające na bieżące zarządzanie stanem magazynowym na placu. Koordynator obszaru może definiować dowolną liczbę magazynów lokalnych oraz miejsc składowania.

Stan magazynów może być wprowadzany za pomocą standardowych dokumentów przyjęcia/wydania zewnętrznego ale może też być powiązany z modułami odpowiedzialnymi za proces zamówień/dostaw i ich weryfikacji – po weryfikacji dostawy jej stan automatycznie wprowadzany jest na magazyny docelowe. W ramach operacji magazynowych dostępne są wszystkie operacje dotyczące przyjęć, wydań oraz przesunięć magazynowych.

System generuje informacje o aktualnych stanach magazynowych, historii obiegu magazynowego. Rozwiązania mobilne wspierają prace na budowie. Za pomocą aplikacji na telefony możemy wykonywać podstawowe operacje magazynowe. Dedykowana aplikacja na urządzenia przemysłowe typu rugged pozwala na pracę w trybie offline i realizację zadań magazynowych bez dostępu do sieci (np. magazyny lokalne podczas prac szybowych/metro) z synchronizacją po wykonaniu wszystkich prac zdalnie a następnie integrację z magazynami głównymi.

System pozwala na śledzenie informacji wydawczej dotyczącej asortymentu, osób wydających/pobierających ale również docelowego miejsca zużycia materiału. System wspiera identyfikację materiałów za pomocą kodów i identyfikatorów. Opcjonalnie istnieje możliwość integracji naszego systemu z aplikacjami ERP/FK posiadającymi moduły magazynowe i z nich pobierać informacje dotyczące stanów magazynowych oraz przekazywać do nich informacje o realizacji obiegu magazynowego. Rozwiązanie może być zintegrowane z „Pracami kontrolnymi i okresowymi” oraz „Nadzór nad montażami” jako jeden z etapów nadzoru nad wykonaniem. Oznacza to, iż system w trakcie wydawania materiałów pozwala oznakować je unikalnymi kodami a następnie umożliwić raportowanie postępu prac montażowych oraz realizacji prac kontrolnych wynikających z procesu budowlanego.

Zalety dla koordynatora

 • Aktualny stan magazynowy na budowie. Dowolna liczba magazynów i miejsc składowania.
 • Informacje o historii magazynowej oraz informacjach dotyczących obiegu magazynowego.
 • Informacja o miejscach zużycia materiału, potencjalnych brakach i limitach magazynowych.
 • Wsparcie w operacyjnym zarządzaniu ilością i stanem magazynów z wsparciem urządzeń mobilnych.

Zalety dla magazyniera

 • Urządzenia mobilne z aktualnym stanem magazynów, operacjami wydania z możliwością wykorzystania kodów identyfikacyjnych asortymentu, użytkowników oraz obszarów zużycia materiału.
 • Praca urządzeń w trybie offline. Możliwość realizacji operacji magazynowych bez dostępu do sieci. Synchronizacja po powrocie do biura budowy/dostępu sieci teleinformatycznej.

Wartość inwestycji i oszczędności:

 • koszt zarządzania informacją magazynową poza formalnymi magazynami w systemach F-K/ERP – zarządzanie za pomocą excela
 • koszt nie wykrycia braków magazynowych lub zmiany stanów magazynowych bez odpowiedniego uzupełniania elementów – konieczność nadmiarowych stanów lokalnych lub czasu oczekiwania na dostawy brakujących materiałów
 • koszt zarządzania synchronizacja danych pomiędzy centralnym systemem ERP (magazyn) a informacjami z budowy

Użytkownicy:

 • koordynator obszaru – definiuje strukturę magazynów, importuje dane historyczne, definiuje dostawy/wydania zewnętrzne, określa uprawnienia magazynierów, nadzoruje stan magazynów, generuje raporty i analizy
 • magazynier – realizuje proces przyjęcia/wydania wewnętrznego materiału, wykorzystuje urządzenia mobilne do rejestracji stanów i operacji

Komponenty:

 • Aplikacja AMAGE Web Desktop Aplikacja AMAGE Shell
 • Aplikacja AMAGE Fx (praca offline)
 • Tablety przemysłowe rugged (dla aplikacji Fx/offline)