Poznaj system – inspekcje, prace kontrolne

Obszar zakładów przemysłowych

Inspekcje techniczne i realizacja prac kontrolnych

Opis funkcji:

Rozwiązanie pozwala na zarządzanie pracami kontrolnymi dotyczącymi urządzeń zlokalizowanych na zakładzie wraz z pełnym elektronicznym obiegiem informacji podczas planowania, wykonywania i generowania raportów końcowych. System składa się z aplikacji zarządzającej oraz aplikacji dedykowanej urządzeniom mobilnym, która wspiera wykonywanie prac kontrolnych na miejscu położenia urządzeń.

Koordynator obszaru ma możliwość określenia szablonów prac kontrolnych – zgodnie z normami, wytycznymi lub instrukcjami DTR. Szablon składa się z danych konfiguracyjnych, zestawu pytań, zestawu pomiarów do wykonania oraz zadań (skanowanie identyfikatora, wykonanie zdjęcia, pobranie konfiguracji urządzenia). Za pomocą takich zadań definiowane są czynności niezbędne do wykonania.

Elementem dodatkowym jest możliwość określenia wymaganych materiałów magazynowych do wykonania danej czynności. Pozwala to na zaplanowanie niezbędnych stanów materiałowych w trakcie wykonywania tych działań. System wspiera również definicję wymaganych uprawnień/dopuszczeń dla pracowników niezbędnych do pozwolenia na wykonanie danej inspekcji.

Następnym krokiem jest zaplanowanie lub utworzenie reguł tworzenia prac kontrolnych. Pozwala to na ręczne sterowanie procesem ale też określanie reguł, które będą automatyzowały prace kontrolne np. okresowo co 6 miesięcy lub na podstawie danych parametrów np. co 200 motogodzin (dane wprowadzane ręcznie lub pobieranie z urządzeń). Wykonanie prac kontrolnych realizowane jest z wykorzystaniem urządzeń mobilnych. Urządzenia pracują w trybie online lub offline (bez dostępu do sieci synchronizując pracę w punktach synchronizacji). Użytkownik za pomocą kodów 2D/identyfikatorów RFID może w szybki sposób zidentyfikować urządzenie/pracę kontrolną do wykonania.

Aplikacja prowadzi użytkownika przez czynności. Pomiary wspierane są dodatkowymi informacjami sugerującymi poprawność wyników. Zadania typu skan RFID pozwalają dodatkowo zabezpieczyć wykonanie prac np. montując identyfikator wewnątrz urządzenia. Wymusi to otwarcie pokryw i wykonanie prac. System wspiera podpisy elektroniczne po zakończeniu wykonania oraz proces akceptacji wykonania prac kontrolnych. Elastyczny mechanizm raportowania aktualnego postępu zleceń pracy grupujących prace kontrolne oraz raportowania pozwala na generację raportów gotowych do wydruku.

Zalety dla koordynatora

 • Kontrola nad planowanymi i wykonywanymi pracami dla koordynatora – weryfikacja wykonanych prac
 • Pełny elektroniczny obieg informacji i działań dla koordynatora – ujednolicenie metodyki prowadzenia prac kontrolnych
 • Pewność wykonania poprawnego prac (zdjęcia przed/po wykonaniu, odczytana konfiguracja, odczytany identyfikator)
 • Historia wykonywanych prac połączona z kontraktami/zleceniami jak i historia dla poszczególnych urządzeń
 • Automatyzacja planowania prac (czasowa, parametryczna)
 • Automatyzacja generacji raportów z podpisami elektronicznymi dla wykonawcy – spójna checklista dla urządzeń, wsparcie w wykonywaniu inspekcji i podpowiedzi/weryfikacja pomiarów w trakcie ich raportowania

Zalety dla wykonawcy

 • Pełny elektroniczny obieg informacji i działań dla koordynatora – ujednolicenie metodyki prowadzenia prac kontrolnych
 • Powiązanie z wyposażeniem (numery seryjne, terminy kalibracji) za pomocą skanowania kodu wyposażenia (mierniki, urządzenia pomiarowe)
 • Pełny elektroniczny obieg informacji, praca w miejscach bez dostępu do sieci
 • Brak konieczności przepisywania wyników w biurze/po powrocie z badań
 • Małe i poręczne urządzenia z czytelnym i prostym interfejsem

Wartość inwestycji i oszczędności:

 • koszt zarządzania wykonywaniem prac kontrolnych i kontrola harmonogramów koszt uszkodzenia urządzeń/zakwestionowanie gwarancji dla urządzeń bez przestrzegania harmonogramu prac kontrolnych
 • koszt napraw urządzeń ze względu na brak okresowej kontroli i napraw na podstawie czynności kontrolnych
 • ograniczenie kosztów przeglądów/prac kontrolnych poprzez inteligentne ustalanie terminów prac na podstawie harmonogramów, terminów wykonanych prac oraz danych eksploatacyjnych urządzeń (np. motogodziny)

Użytkownicy:

 • Wykonawca prac kontrolnych – wykonuje prace kontrolne za pomocą urządzeń mobilnych, przegląda listę prac do wykonania, tworzy informacje zwrotne (zdjęcia, dane konfiguracyjne)
 • Koordynator/kierownik utrzymania ruchu – definiuje szablony prac kontrolnych, ustala harmonogramy kontroli/parametry automatyzujące prace, analizuje i akceptuje wykonane prace kontrolne, generuje raporty i zestawienia

Komponenty:

 • Aplikacja AMAGE Web Desktop
 • Aplikacja AMAGE Fx – dla wykonawcy (dedykowane urządzenia) – wykonanie czynności
 • Terminal/tablet rugged + stacja dokująca – urządzenie z aplikacją Fx
 • Identyfikatory RFID rugged – dla identyfikacji punktów kontrolnych np. wewnątrz maszyn