Poznaj system – najem urządzeń drobnych

Obszar budowlany

Najem urządzeń drobnych. Kompleksowe zarządzanie najmem urządzeń od wielu dostawców i wśród wielu użytkowników.

Opis funkcji:

Rozwiązanie pozwala na zarządzanie najmem urządzeń, maszyn dzierżawionych przez firmy rentalowe na plac budowy. Rozwiązanie jest dedykowane dla koordynatorów danego obszaru na danej budowie/kontrakcie. Pozwala na scentralizowane rozliczanie wszystkich dostawców za pomocą własnego systemu wraz z integracją informacji o wewnętrznym obiegu urządzeń. System pozwala na interakcję zarówno dostawców urządzeń (dotyczących deklaracji dotyczącej dostaw i reklamacji) jak i użytkowników końcowych (pracowników i podwykonawców), którzy samodzielnie mogą zamawiać/zwracać wynajmowane urządzenia przy pełnej kontroli koordynatora.

Rozwiązanie bazuje na liście asortymentów dostępnych dla użytkowników wraz z szczegółowym cennikiem najmu urządzeń określanych na podstawie umów z dostawcami. Koordynator definiuje również obszary kosztowe (sekcje), które będą służyły do wewnętrznego rozliczania kosztów najmu urządzeń. Sekcje mogą również obejmować firmy podwykonawcze i pracowników podwykonawców.

Po zdefiniowaniu głównych elementów słownikowych i organizacyjnych praca może być wykonywana samodzielnie przez koordynatora (proces zamówień, przekazań urządzeń, dostaw i zwrotów) ale również może być podzielona na poszczególnych użytkowników, gdzie to osoby na budowie decydują o rozpoczęciu zamówienia urządzeń, osoby te przyjmują urządzenia na stan oraz generują zamówienia zwrotów i same zwroty urządzeń do dostawcy. Koordynator pełni w tym procesie rolę nadzorczą i monitoruje/akceptuje poszczególne operacje.

Użytkownicy mają pełną kontrolę nad czasem najmu oraz mogą przekazywać między sobą urządzenia co automatycznie znajduje swoje odwzorowanie w zmianach centrów kosztów dla poszczególnych urządzeń. Koordynator otrzymuje szczegółowe rozliczenia najmów względem dostawców oraz względem wewnętrznych centrów kosztów pozwalając mu w pełni kontrolować koszty i działalność operacyjną. System umożliwia w jednym systemie objęcie wielu dostawców i rozliczanie ich dynamicznie na podstawie rzeczywistego obiegu informacji. System zgłoszeń serwisowych dodatkowo rozszerza możliwości interakcji z dostawcami z pełnym wpływem na rzeczywiste koszty najmu (wstrzymania najmu ze względu na niesprawność urządzeń, przeglądy itp.). Za pomocą integracji z wewnętrznymi systemami autoryzacji oraz możliwości logowania użytkowników podwykonawców otrzymujemy kompletny i scentralizowany system rozliczeń urządzeń i maszyn.

Zalety dla koordynatora obszaru:

 • Rozliczenia z wszystkimi dostawcami w jednym systemie
 • Możliwość wyboru różnych dostawców w zależności od decyzji zarządczych/kosztów
 • Koordynowanie zamówień od uczestników systemu dla koordynatora – pełna kontrola nad historią usterek
 • Rozliczenia kosztów najmu względem dostawców oraz wewnętrznych obszarów (sekcji, podwykonawców)
 • Możliwość wstrzymań najmów oraz automatycznych wstrzymań najmu powiązanych ze zgłoszeniami serwisowymi
 • Pełna kontrola nad aktualnym posiadaniem urządzeń przez wewnętrznych użytkowników

Zalety dla użytkowników:

 • Możliwość samodzielnego zamawiania/zwrotu urządzeń dla użytkownika – pełna kontrola nad własnymi urządzeniami
 • Możliwość przekazywania urządzeń pomiędzy użytkownikami (wypożyczania) z przeniesieniem naliczania kosztów
 • Procedury sprawdzenia i zwrotu urządzeń z automatycznymi protokołami
 • Możliwość tworzenia zdarzeń serwisowych

Wartość inwestycji i oszczędności:

 • koszt rozliczania urządzeń w systemach wielu dostawców – czas i konieczność synchronizacji danych z danymi wewnętrznymi
 • koszt zbyt długiego przetrzymywania urządzeń ze względu na brak wiedzy o ich położeniu, posiadaniu
 • koszt rozliczeń poszczególnych sekcji ze względu na brak przejrzystości o własności urządzeń na placach budowy

Użytkownicy:

 • Koordynator najmów – określa asortyment do najmu, akceptuje żądania najmu od użytkowników, nadzoruje proces najmu, rozlicza finansowo najmy względem dostawców oraz wewnętrznie według kryterium użytkowników, sekcji kosztowych lub podwykonawców.
 • Użytkownik najmów – zamawia urządzenia, zamawia i rozlicza zwrot urządzeń, wypożycza urządzenia wewnątrz budowy od innych użytkowników, ma pełną kontrolę nad własnymi urządzeniami
 • Dostawca – dostarcza informacje dotyczące zamówień kierowanych do niego, deklaruje dostawy urządzeń, obsługuje informacje dotyczące reklamacji powstałych podczas dostawy/zwrotu.

Komponenty:

 • Aplikacja AMAGE Web Desktop
 • Aplikacja AMAGE Shell