Poznaj system – pozwolenia zintegrowane

Obszar zakładów przemysłowych

Monitorowanie parametrów pozwolenia zintegrowanego i pozwoleń dziedzinowych.

Opis funkcji:

Rozwiązanie pozwala na zintegrowane wsparcie osób/zespołów odpowiedzialnych za rzetelne monitorowanie oraz analizę danych dotyczących parametrów Pozwolenia Zintegrowanego. Zakłady przemysłowe, które działają w obszarach wymagających kontroli zewnętrznej ze względu na potencjalnie niebezpieczne produkty uboczne powstające w procesie muszą wystąpić do jednostek zewnętrznych o pozwolenie na działanie. Otrzymane Pozwolenie Zintegrowane jest zestawem wytycznych eksploatacyjnych dla zakładu, które pozwalają na bezpieczną eksploatację.

Dotyczy to w przypadku zakładu termicznego przekształcania odpadów parametrów spalanych odpadów, ich ilości, kategorii. Zużytych do procesu odczynników chemicznych, parametrów środowiskowych dotyczących generowanych gazów oraz innych parametrów. Rozwiązanie zaimplementowane na naszej platformie pozwala na definicję wszystkich tych parametrów w obszarach: Centralnego Rejestru Operatorów (CRO), Umów i ich parametrów, wymaganych Analiz Okresowych, Decyzji administracyjnych, Sprawozdawczości do zewnętrznych jednostek, parametrów produkcyjnych objętych limitami.

Każdy z tych obszarów pozwala na definicję reguł, dokumentów i obowiązków wynikających z Pozwolenia Zintegrowanego. Koordynator definiuje reguły względem których system nadzoruje poszczególne obszary. W razie przekroczenia limitów, generuje ostrzeżenia lub przypomina o konieczności wykonania wybranych czynności związanych z raportowaniem, umowami itp.

Zalety dla koordynatora obszaru

 • Pełna kontrola nad parametrami Pozwolenia Zintegrowanego
 • Wszystkie informacje w jednym miejscu z pełną, aktualną informacją każdego dnia
 • Powiadomienia z wyprzedzeniem o konieczności wykonania czynności związanych z zapewnieniem warunków pozwolenia zintegrowanego
 • Archiwum wszystkich informacji i czynności wykonywanych w trakcie realizacji czynności na poszczególnych obszarach wraz z archiwum wszystkich dokumentów, pomiarów i zdarzeń

Wartość inwestycji i oszczędności:

 • koszt czasu niezbędnego do ręcznego zbierania wszystkich informacji i rzetelnej jej obróbki
 • koszt niedotrzymania terminów raportowania do jednostek zewnętrznych
 • koszt pominięcia odpowiedniej obsługi przekroczeń parametrów Pozwolenia Zintegrowanego w przypadku przekroczeń parametrów środowiskowych wymagających niezbędnych powiadomień
 • koszt obsługi terminowości umów oraz pozostałych obszarów pozwolenia zintegrowanego skutkujących przekroczeniem limitów zawartych w dokumentach lub podjęcie zbyt późno działań korygujących

Użytkownicy:

 • koordynator obszaru środowiska – wykorzystuje system do tworzenia reguł Pozwolenia Zintegrowanego oraz monitoruje wszystkie parametry i obszary raportowania. Otrzymuje powiadomienia i informacje na bieżąco dotyczące zmian parametrów
 • wyższe kierownictwo – otrzymuje wgląd w rzeczywistą realizację parametrów Pozwolenia Zintegrowanego wraz z możliwością otrzymywania kluczowych powiadomień
 • użytkownicy – możliwość wykorzystania obszarów ogólnych jak np. umowy w celu monitorowania umów nie tylko z obszaru ochrony środowiska

Komponenty:

 • Aplikacja AMAGE Web Desktop