Poznaj system – przeglądy roczne

Obszar zakładów przemysłowych

Przeglądy roczne i organizacja prac kontrolnych i inspekcji z wykorzystaniem systemu.

Opis funkcji:

Rozwiązanie bazuje na rozwiązaniu Inspekcje. Komponenty związane z inspekcjami dla poszczególnych urządzeń zostały rozbudowane o mechanizmy wspierające przeprowadzanie przeglądów rocznych w zakładach przemysłowych o ruchu ciągłym, które wymagają przeprowadzenia skoordynowanych prac kontrolno-pomiarowych w krótkim czasie. Wszystkie funkcje dostępne dla Inspekcji dostępne są również w tym rozwiązaniu. Koordynator definiuje wymagany zakres prac kontrolnych za pomocą mechanizmu inspekcji. Różnica zaczyna się w czasie planowania prac oraz ich wykonywania.

Zwykle przeglądy roczne wykonywane są przy pomocy zewnętrznych zespołów serwisowych (firm, podwykonawców) oraz przy pomocy własnych zasobów. Kluczowe w tym podejściu jest odpowiednie skoordynowanie prac oraz nadzór nad wykonaniem/akceptacją wykonywanych prac kontrolnych tak aby wykonać wszystkie czynności w okresie przerwy technologicznej zakładu.

Aby to osiągnąć system pozwala zaplanować prace kontrolne i podzielić je na grupy zadań – kontrakty, zakresy kontraktów oraz zlecenia pracy. Każde takie zlecenie może być przydzielone do wewnętrznych zasobów (wydziałów, pracowników) jak i do zewnętrznych firm. Dla zewnętrznych firm udostępniany jest dedykowany portal internetowy, w którym dostawca może przeglądać zlecone prace oraz aktualizować ich postęp. Za pomocą urządzeń mobilnych może również wykonywać zlecone prace zgodnie z checklistami opracowanymi za pomocą rozwiązania Inspekcje.

Zewnętrzni dostawcy mogą również wykorzystać rozwiązania mobilne do pracy offline (bez dostępu do sieci), gdzie wydzielone tylko dla nich zadania do wykonania są synchronizowane na urządzenia zapewniając maksymalny poziom separacji danych. Wykonane prace mogą być dodatkowo weryfikowane przez własnych pracowników zwiększając pewność poprawnego wykonania czynności.

Rozwiązanie wyposażone jest również w mechanizmy wizualizacji postępu w postaci dashboardów/paneli graficznych w prosty sposób obrazujących realizowane prac i ich kompletność. System po zatwierdzeniu wykonanych prac automatycznie generuje raporty końcowe z pełną dokumentacją zdjęciową i podpisami elektronicznymi zapisując wszystko w systemie umożliwiając ich późniejszą historyczną analizę.

Zalety dla koordynatora

 • Pełny wgląd w wykonywane prace, koordynacja prowadzonych prac
 • Definicja wykonywanych prac zgodnie z wymaganiami norm/checklist
 • Delegacja wykonywanych prac na podwykonawców i weryfikacja rozliczeń
 • Pełna digitalizacja wykonanych prac i dostęp do danych historycznych dla wszystkich urządzeń

Dla wykonawców prac

 • dla akceptującego prace – podgląd na rzeczywisty postęp prac
 • dla akceptującego prace – prosty interfejs akceptacji wykonanych prac
 • dla wykonawcy wewnętrznego – znany interfejs Inspekcji do wykonywania czynności kontrolnych
 • dla podwykonawcy – dostęp przez portal internetowy do czynności do wykonania dla podwykonawcy – wykonywanie czynności za pomocą urządzeń mobilnych i potwierdzanie wykonanych prac wraz z dokumentacją zdjęciową

Wartość inwestycji i oszczędności:

 • koszt opóźnień w wykonanych pracach, które mają być wykonane w określonym terminie, bez sprawnego mechanizmu kontroli/wizualizacji postępu prac
 • koszt nieprawidłowo wykonanych prac kontrolnych przez podwykonawców ze względu na pobieżne skontrolowanie czynności wykonywanych masowo w krótkim czasie
 • koszt braku dostępu do danych historycznych i zalet digitalizacji wszystkich czynności

Użytkownicy:

 • Podwykonawca – przegląda zlecone mu czynności, aktualizuje postęp, wykonuje prace kontrolne za pomocą modułu Inspekcji
 • Wykonawca prac kontrolnych – wykonuje prace kontrolne za pomocą modułu Inspekcji
 • Koordynator/kierownik utrzymania ruchu – definiuje prace kontrolne do wykonania, koordynuje wykonanie, weryfikuje poprawność czynności (akceptacje), analizuje postęp prac i ich kompletność.

Komponenty:

 • Aplikacja AMAGE Web Desktop
 • Aplikacja AMAGE Shell (Android) – dla wykonawcy – wykonanie czynności
 • Aplikacja AMAGE Fx – dla wykonawcy (dedykowane urządzenia) – wykonanie czynności
 • Aplikacja AMAGE Web Portal – dla podwykonawcy – przegląd prac i ich wykonanie Terminal/tablet rugged + stacja dokująca – urządzenie z aplikacją Fx