Poznaj system – serwis wewnętrzny

Obszar zakładów przemysłowych

Serwis wewnętrzny i obsługa zdarzeń serwisowych

Opis funkcji:

Rozwiązanie pozwala na zapisywanie wszystkich prac serwisowych, nadzór nad ich wykonaniem oraz kontrolowanie kosztów prowadzonych prac serwisowych. System zaprojektowany jest z prostym i łatwym interfejsem użytkownika. Koordynator otrzymuje narzędzie do pełnej analizy realizowanych prac serwisowych wraz z analizą czasów reakcji i parametrów typu MTBF, MTTR.

Koordynator prac serwisowych definiuje szablony stanów zdarzeń serwisowych opisujących proces realizacji zgłoszeń od ich utworzenia poprzez obsługę do rozliczeń końcowych. Koordynator ma pełną kontrolę nad definicją i parametrami dodatkowymi. Definicja szablonów typów zdarzeń serwisowych pozwala na kategoryzację zdarzeń (np. awaria, błąd, usterka, konieczna kontrola). Po utworzeniu podstawowych danych i zaimportowaniu początkowej listy urządzeń z arkuszy typu Excel system jest gotowy do pracy.

Użytkownicy za pomocą interfejsu przeglądarkowego, aplikacji mobilnej na telefony lub dedykowanych urządzeń mobilnych o zwiększonej wytrzymałości (rugged) mogą raportować zdarzenia oraz pracować nad nimi. System pozwala na powiązanie ze zdarzeniem serwisowym elementów pobranych z magazynu lub danych z systemów F- K takich jak faktury lub magazyny księgowe.

Dodatkowo pracownicy mogą logować do zdarzeń dodatkowe elementy typu godziny pracy co pozwala na pełną kontrolę finansów powiązanych z danym zdarzeniem serwisowym. Na podstawie zdarzeń system może generować automatyczne powiadomienia dla użytkowników za pomocą poczty email lub wewnętrznego powiadomienia użytkowników w aplikacji (przypisanie do zdarzenia, zbyt długi czas pozostawienia zdarzenia w określonym stanie). Dodatkowe raporty i wizualizacje pozwalają na kontrolowanie innych współczynników powiązanych ze zdarzeniami serwisowymi.

Zalety:

 • dla wszystkich – prosty i przyjazny interfejs użytkownika, tylko podstawowe informacje oraz czynności, interfejs dostosowany do urządzenia na którym jest uruchamiany.
 • dla koordynatora – pełna kontrola nad procesem obsługi zgłoszeń, definicjami przepływu zdarzeń i dostępu do systemu
 • dla koordynatora – zestaw narzędzi analitycznych do kontroli realizacji prac kontrolnych oraz koordynacji kosztów
 • dla zgłaszającego – prosty interfejs zgłaszania zdarzeń serwisowych, wiele urządzeń z których można utworzyć zdarzenie serwisowe
 • dla wykonawcy – prosty interfejs i łatwy dostęp do informacji, jasna sygnalizacja własnych prac
 • dla wykonawcy – możliwość zgrupowania wszystkich dodatkowych czynników w zdarzeniu serwisowym – koszty magazynu, pobrane materiały, zewnętrzne faktury, własne roboczogodziny

Wartość inwestycji i oszczędności:

 • koszt przestoju w pracy zakładu wynikający z nieprawidłowej obsługi zdarzeń serwisowych (pominięcie, brak reakcji, za późna reakcja)
 • koszty prac serwisowych ponad zdefiniowany budżet ze względu na brak kontroli kosztów z różnych źródeł
 • koszty przeciągających się prac serwisowych lub koszty przestojów związanych z zaniedbaniem reakcji na wszystkie raportowane zdarzenia serwisowe

Użytkownicy:

 • Zgłaszający – raportuje zdarzenie serwisowe, opisuje typ, kategorię i dostarcza dodatkowych danych identyfikacyjnych
 • Wykonawca prac serwisowych – aktualizuje zdarzenia serwisowe za pomocą urządzeń mobilnych, przegląda listę zdarzeń do wykonania, tworzy informacje zwrotne (zdjęcia, opisy)
 • Koordynator/kierownik utrzymania ruchu – definiuje szablony przepływu zdarzeń serwisowych, kontroluje wykonanie prac, kontroluje koszty prac serwisowych, analizuje wydajność oraz realizację celów dotyczących niezawodności urządzeń.

Komponenty:

 • Aplikacja AMAGE Web Desktop
 • Aplikacja AMAGE Shell (Android) – dla wykonawcy – wykonanie czynności
 • Aplikacja AMAGE Fx – dla wykonawcy (dedykowane urządzenia) – wykonanie czynności
 • Terminal/tablet rugged + stacja dokująca – urządzenie z aplikacją Fx
 • Identyfikatory RFID/kody 2D – dla identyfikacji urządzeń i szybkiego wyszukania urządzenia dla którego tworzone jest zdarzenie serwisowe