Poznaj system – serwis zewnętrzny

Obszar produkcji

Serwis zewnętrzny, koordynacja prac serwisowych dla wielu klientów. Portale klienta do zwiększenia zaangażowania uczestników.

Opis funkcji:

Rozwiązanie dedykowane dla zespołów prowadzących prace serwisowe na urządzeniach własnej produkcji lub własnej dystrybucji u klientów końcowych. System wspiera użytkowników w zarządzaniu zgłoszeniami serwisowymi klientów oraz prowadzeniu prac serwisowych na miejscu oraz w lokalizacji klienta. Wbudowane mechanizmy protokołów serwisowych pozwalają na raportowanie wszystkich kosztów i czasów realizacji zgłoszeń serwisowych rozliczanych razem z klientem. System pozwala na pełny elektroniczny obieg informacji pomiędzy zlecającym naprawę oraz zespołem wykonującym wraz z automatyczną generacją gotowych do wydruku raportów i rozliczeń. Dedykowany portal klienta pozwala na przyśpieszenie komunikacji z klientem oraz udostępnia mu wszystkie czynności wykonywane przez pracowników. Opcjonalna integracja z rozwiązaniem Inspekcji pozwala na dodatkową digitalizację prac kontrolnych wykonywanych na miejscu u klienta lub w centrum serwisowym z pełną informacją dla klienta końcowego o wynikach czynności oraz dokumentacją pomiarową i zdjęciową.

Rozwiązanie dedykowane jest dla koordynatorów tego obszaru w firmie, która produkuje własne urządzenia i je sprzedaje do klientów końcowych lub stanowi wsparcie serwisowe dla sprzedawanych przez siebie innych rozwiązań i produktów. Koordynator definiuje obieg informacji dotyczący zdarzeń serwisowych, ich typy oraz reakcje na zdarzenia. Może również zautomatyzować czynności, powiadomienia w tracie realizacji prac serwisowych. Struktura zasobów to lista urządzeń/maszyn które system obsługuje.

Może ono być wprowadzane lub importowane z zewnętrznych źródeł danych. Na bazie tych informacji pracownicy realizują prace serwisowe. Dostęp do systemu jest możliwy za pomocą systemu przeglądarkowego, urządzeń mobilnych lub urządzeń mobilnych typu rugged z możliwą pracą w trybie offline.

Opcjonalna identyfikacja urządzeń za pomocą kodów 2D/RFID pozwala na szybszą identyfikację urządzeń. System pozwala na prowadzenie magazynów materiałów i urządzeń zastępczych, rejestr usług dodatkowych które raportowane są w ramach prowadzonych prac serwisowych. Dodatkowe funkcjonalności protokołów serwisowych umożliwiają generowanie protokołów serwisowych bezpośrednio w lokalizacji klienta i wraz z podpisami elektronicznymi automatycznie generować protokoły udostępniane przez portal klienta lub przesyłane automatycznie na adresy email klienta. Zestawy raportów i wizualizacji w postaci dashboardów pozwalają na monitorowanie kosztów, rozliczanie prac serwisowych oraz wizualizację prowadzonych prac przez nawet duże zespoły.

Dedykowany portal klienta pozwala udostępniać wybrany zakres danych (parametry urządzeń, dokumentację użytkownika, certyfikaty, listę zgłoszeń serwisowych oraz dokumentacji wykonawczej) do grupy pracowników klienta końcowego. Klient końcowy otrzymuje możliwość zarządzania dostępem do własnych danych oraz zgłaszania usterek bezpośrednio w miejscu eksploatacji urządzenia poprzez zeskanowanie kodu identyfikacyjnego. Rozwiązanie jest kompletnym systemem zarządzania pracą serwisu. Opcjonalne połączenie z modułami Inspekcji pozwala na powiązanie wszystkich informacji serwisowo/diagnostycznych w jednym miejscu.

Zalety dla koordynatora obszaru:

 • Zarządzanie i koordynacja prac serwisowych. Wgląd w koszty, rozliczenia i czynności wykonywane dla zewnętrznych klientów.
 • Wizualizacje i raporty prowadzonych prac
 • Automatyzacja procesu obsługi zgłoszeń wraz z zaangażowaniem użytkownika końcowego w proces naprawy/wgląd w postęp prac.
 • Rozliczenie wszystkich prac wyjazdowych poprzez powiązane ze zdarzeniami serwisowymi protokoły serwisowe wraz z automatycznym ich generowaniem w formie drukowanej i dystrybucją
 • Pełna integracja kosztów prac, kosztów magazynowych do realizacji czynności serwisowych i naprawczych
 • Opcjonalna integracja z modułem Inspekcji łącząca prace serwisowe oraz wszystkie czynności kontrolne zgodnie z predefiniowanymi checklistami zwiększające niezawodność i dokładność wykonywanych prac
 • Możliwość koordynacji własnych działań, pełny wgląd w informacje i możliwość raportowania czynności wykonywanych przy zdarzeniach serwisowych. Dostęp na urządzeniach mobilnych i praca w trybie offline w miejscach o braku dostępu do sieci.
 • Dla wykonawcy – wykonanie protokołów serwisowych na miejscu u klienta całkowicie w formie elektronicznej wraz z integracją z danymi z magazynów i usług przyśpieszające i ułatwiające rozliczenia z klientem końcowym
 • Dla klienta – dostęp poprzez portal klienta pozwala na raportowanie zgłoszeń serwisowych i interakcję podczas ich rozwiązywania.

Wartość inwestycji i oszczędności:

 • koszt obsługi i koordynacji zdarzeń ręcznie lub za pomocą innych rozwiązań
 • koszt opracowywania protokołów serwisowych i opóźnienia w ich rozliczeniu bez automatyzacji/digitalizacji całego procesu
 • koszt błędnych rozliczeń – brak informacji o godzinach przepracowanych, materiałach i usługach
 • koszt śledzenia rozchodu materiałów lub urządzeń zastępczych (razem z S/N) w trakcie prowadzonych prac kontrolnych
 • zysk związany z zachęceniem klienta do interakcji/dostępu do danych poprzez portal klienta tak aby zwiększyć jego satysfakcję oraz komunikację z serwisem

Użytkownicy:

 • koordynator obszaru – definiuje proces i go monitoruje, zarządza zdarzeniami serwisowymi, generuje raporty i wizualizacje, koordynuje koszty i rozliczenia. Definiuje listę urządzeń. Określa początkowy dostęp do Portalu Klienta.
 • pracownik serwisu – raportuje wykonane prace, realizuje prace serwisowe oraz czynności wymagające generowania protokołów serwisowych, aktualizuje informacje dotyczące urządzeń.
 • klient – raportuje zdarzenia za pomocą Portalu Klienta. Ma wgląd w realizację procesu serwisowego (wybrane informacje i statusy). Ma dostęp do dokumentacji urządzeń udostępnianych przez Portal.

Komponenty:

 • Aplikacja AMAGE Web Desktop
 • Aplikacja AMAGE Shell
 • Aplikacja AMAGE Fx
 • (Opcja) Aplikacja Portal Klienta
 • Urządzenia typu rugged – terminale/tablety 10”/6”