Zarządzanie najmem obiektów magazynowo- produkcyjnych

Kompleksowe zarządzanie najmem obiektów magazynowo- produkcyjnych

Idea rozwiązania

Zarządzanie zasobami w kontekście najmu nowoczesnych powierzchni. Przedstawiamy możliwość wykorzystania systemu AMAGE w kontekście firm deweloperskich, które udostępniają nowoczesne powierzchnie magazynowe.

Budowa i najem obiektów magazynowo- produkcyjnych 

Dynamiczny rozwój przedsiębiorstw działających w Polsce, wpływa na rynek powierzchni magazynowych. Deweloperzy coraz częściej przygotowują dla swoich klientów powierzchnie magazynowo- produkcyjne. Popyt na takie nieruchomości z pewnością będzie wzrastał.

Zarządzanie parkami magazynowymi 

Dobre zarządzanie nieruchomościami magazynowymi jest bardzo istotne. Zarządca to przede wszystkim: osoba kontaktowa, administrator obiektu,  a także doradca każdego najemcy. Sprawny przebieg procesów operacyjnych, w tym rozliczeń to te zadania, które należą do zarządcy. Najemca powinien natomiast mieć stworzone najlepsze warunki do prowadzenia i rozwoju biznesu. Istotna jest kompleksowa organizacja i dbanie o szczegóły dotyczące sprawnego funkcjonowania budynku, a także całego parku. Każdy czas przestoju w pracy parku magazynowego może prowadzić do dużych strat, dlatego zapewnienie dobrego funkcjonowania całej nieruchomości, a także jego obsługa techniczna są sprawą priorytetową.

Image

Kompleksowe rozwiązanie AMAGE

Przedstawiamy rozwiązanie, stworzone do zarządzania najmem obiektów magazynowych. Korzystanie z naszego oprogramowania może wpłynąć na zminimalizowanie kosztów w wielu obszarach (np. naprawy w obrębie parku).

Najprościej przedstawić cały proces, który może obsługiwać system AMAGE, za pomocą poniższej ilustracji.

Image

Jakie działania wspiera AMAGE w tym obszarze? 

  1. Obsługę utrzymania obiektu w sprawności. Obejmuje to obszary dotyczące zgłoszeń serwisowych, planowane przeglądy, inspekcje, naprawa usterek, obchody techniczne wykonywane okresowo przez pracowników zarządcy oraz najemców.
  2. Informacje o urządzeniach/wyposażeniu obiektów. Struktura urządzeń, położenie, parametry techniczne, historia zmian wartości mierzonych, wszystkie dane dotyczące eksploatacji urządzeń, dostęp do aktualnej dokumentacji – zarówno eksploatacyjnej jak       i technicznej.
  3. Akwizycję danych dotyczących zużycia mediów. Udostępnienie tej informacji dla pracowników zarządcy oraz dla najemców. Rozliczanie kosztów mediów oraz innych pomiarów wymaganych do sprawnego zarządzania obiektem.
  4. Zarządzanie finansami w firmie. Nadzór nad rozliczeniami z najemcami oraz zespołami serwisowymi, przypomnienia o nadchodzących płatnościach. Koordynacja nad płatnościami, kontrola zapłat. Możliwość pobierania danych finansowych z zewnętrznych systemów ERP.

Zalety dla zarządcy 

• Automatyzacja procesu obsługi zgłoszeń serwisowych,
• Możliwość koordynacji własnych działań, możliwość raportowania czynności wykonywanych przy zdarzeniach serwisowych,
• Dostęp do systemu przy użyciu urządzeń mobilnych, możliwa praca w trybie
offline w miejscach o braku dostępności do sieci,
• Dostęp do dedykowanego Portalu Klienta pozwala na szybką reakcje na
zgłoszenia serwisowe,
• Pełny cyfrowy obieg informacji i wykonywania czynności,
• Pełna kontrola nad sprzętem (wyposażeniem magazynów),
• Kontrola i nadzór nad rozliczeniami z najemcą. Prosty system rozliczeń
najemców, zespołów serwisowych, możliwość wykonywania raportów,
harmonogramów zapłat.

 

Zalety dla najemcy 

• Automatyzacja procesu obsługi zgłoszeń serwisowych,
• Dostęp do systemu przy użyciu urządzeń mobilnych, możliwa praca w trybie
offline w miejscach o braku dostępności do sieci,
• Szybki i łatwy dostęp do danych dotyczących zużycia mediów, monitorowanie
danych,
• Prosty system zgłaszania ewentualnych awarii/usterek do zarządcy,
• Pełny dostęp do rozliczeń z zarządcą.

Image
1
Pełna obsługa utrzymania obiektu
Obsługa pełnego cyklu pracy obszaru magazynowo- produkcyjnego.
2
Wsparcie dla najemców powierzchni magazynowych
Wsparcie dla najemców, którzy wykonują prace na tych obszarach. Możliwość wykorzystania urządzeń osobistych (telefony, tablety) jak i dedykowanych urządzeń offline.
3
Pełna kontrola dla zarządców obszaru
Pełna kontrola nad danymi i systemem dla zarządców. Możliwość dostępu do bieżącej informacji operacyjnej. Kontrola nad przepływem informacji. Nadzór nad zgłoszeniami serwisowymi.

Demonstracja rozwiązania, wdrożenie, zakup

Kontakt

Skontaktuj się z nami w celu umówienia prezentacji systemu na miejscu, u Klienta lub spotkania zdalnego, a także udostępnienia wersji demo w Twojej firmie.

Zapraszamy do kontaktu !